Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Reda, dnia 19.01.2015r.

UA.6721.1.1.45.2014

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.17. pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 12.06.2012r. poz. 647 z późn. zm), art.21 ust. 2 pkt 2 i pkt 7, art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/470/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 marca 2014r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w pokoju nr 5 w dniach od 29.01.2015r.
do 26.02.2015r. w godzinach od 9??do 15??. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.02.2015r. o godz. 12?? w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Puckiej 9, w Sali Reprezentacyjnej, sala nr 20.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa
w ustawie z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2015r. na adres: Urząd Miasta Redy: 84-240 Reda ul. Gdańska 33. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Redy.

 

BURMISTRZ

Krzysztof Krzemiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Frank 21-01-2015 08:08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Frank 19-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Frank 21-01-2015 08:28:18