Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczeniu nowego terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w Redzie 2023-11-06 14:39:28
dokument ZARZĄDZENIE NR UA.2.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Morskiej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 września 2023 r. do 29 września 2023 r. 2023-10-19 14:39:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-10-13 09:01:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-10-13 08:53:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Reda - dokument stracił ważność 2023-09-22 08:26:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Morskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2023-09-01 10:27:17
dokument Zawiadomienie, o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348, 1347 (obręb 1) w Redzie z miejscami postojowymi dla mieszkańców budynków "Aquasfery" zlokalizowanych na działkach nr 839/21, 839/15, 838/5, 842/10 obr.1. - dokument stracił ważność 2023-06-16 14:59:38
dokument Zawiadomienie, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach nr 1352, 1348, 1347 (obręb 1) w Redzie z miejscami postojowymi dla mieszkańców budynków "Aquasfery" zlokalizowanych na działkach nr 839/21, 839/15, 838/5, 842/10 obr.1. - dokument stracił ważność 2023-05-22 14:28:49
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Leśnej oraz ul. Gniewowskiej w Redzie - dokument stracił ważność 2023-05-12 11:02:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Lipową i Kanałem Mrzezino w Redzie, 2. dla obszaru położonego w rejonie ul. Bosmańskiej w Redzie, 3. dla fragmentu południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Morskiej w Redzie, oraz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. - dokument stracił ważność 2023-04-21 08:36:06
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-21 12:51:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2023-01-27 08:10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR UA.1.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. 2023-01-17 14:18:16
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2022-12-27 10:34:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2022-11-24 15:00:05
dokument ZARZĄDZENIE NR UA.2.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 7 października 2022 r. do 28 października 2022 r. 2022-11-24 14:56:15
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie rozwiązaniami 2022-10-25 10:52:29
dokument Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Redy nr UA.6730.1.4.2022.HS z dnia 29.08.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu tymczasowego z terminem rozbiórki 31.05.2024 r. na części działki nr 849/13, położonej w Redzie (obręb 01). 2022-10-03 12:47:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2022-09-30 07:35:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Reda - dokument stracił ważność 2022-09-22 13:31:40
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na działce nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. - dokument stracił ważność 2022-08-29 16:47:52
dokument Zawiadomienie, że dobiega końca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu tymczasowego na działce nr 849/13 (obręb 1) w Redzie. - dokument stracił ważność 2022-08-04 15:37:10
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie rozwiązaniami 2022-04-11 09:12:44
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, obr. 2 w Redzie rozwiązaniami 2022-04-11 09:10:06
dokument Zarządzenie Nr UA.1.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 18 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 r. 2022-04-05 09:54:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie - dokument stracił ważność 2022-03-24 16:29:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w Redzie - dokument stracił ważność 2022-03-24 14:46:46
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie rozwiązaniami. - dokument stracił ważność 2022-03-11 10:45:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XXVII/285/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 r. - dokument stracił ważność 2022-02-11 08:05:21
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino w Redzie - dokument stracił ważność 2021-12-16 15:38:45
dokument Zarządzenie Nr UA.4.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 lipca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. 2021-09-24 12:23:08
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie rozwiązaniami. 2021-09-22 11:41:10
dokument Zarządzenie Nr UA.3.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. 2021-09-17 07:49:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w Redzie - dokument stracił ważność 2021-09-02 12:41:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie. - dokument stracił ważność 2021-09-02 12:37:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, obr. 2 w Redzie - dokument stracił ważność 2021-09-02 11:07:49
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie. 2021-08-26 09:23:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2021-07-23 08:41:42
dokument Zarządzenie Nr UA.2.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UA.1.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 9 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. 2021-07-16 11:32:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie - dokument stracił ważność 2021-07-15 15:42:59
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla obszaru położonego w rejonie ulic Harcerskiej, Długiej i Alei Lipowej w Redzie. 2021-07-12 08:17:38
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucką a Parkiem Miejskim w Redzie. 2021-07-12 08:14:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Pucką a Parkiem Miejskim w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Harcerskiej, Długiej i Alei Lipowej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2021-06-18 08:18:20
dokument Zarządzenie Nr UA.1.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 9 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. 2021-06-11 11:06:40
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami rejonu ul. Polnej w Redzie 2021-05-06 16:59:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XXXI/340/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 2021-05-04 14:35:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. Cechową, Gdańską, Gniewowską i linią kolejową w Redzie 2021-04-09 08:06:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-04-02 08:32:58
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami dla południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie. 2021-02-22 12:33:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2021-01-29 08:16:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-08-28 09:45:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie - dokument stracił ważność 2020-08-21 08:36:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o odwołaniu terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy. 2020-03-13 14:49:34
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami rejonu ul. Osadniczej. 2020-01-17 15:07:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego. 2019-12-23 08:34:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów na terenie miasta Redy. 2019-11-18 13:34:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej. 2019-11-18 13:29:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-06-07 08:59:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-05-29 10:26:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy 2019-04-01 08:10:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej 2019-01-16 09:41:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej 2018-09-27 15:02:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie 2018-09-27 14:56:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie 2018-07-06 12:58:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem 2018-07-06 12:48:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie 2018-04-06 12:05:41
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego przystanku kolejowego, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XL/416/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 2018-03-06 09:19:02
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XL/417/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 2018-03-06 09:04:32
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota), przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXXVIII/397/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. 2017-12-29 08:55:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Obwodowej w Redzie 2017-12-20 17:21:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie 2017-12-20 17:17:20
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego przystanku kolejowego 2017-12-20 13:44:44
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej 2017-12-20 13:42:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-30 16:21:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-30 16:04:52
dokument Protokół z przeprowadzenia w dniu 6 listopada 2017r. publicznej dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-23 12:40:15
dokument Protokół z przeprowadzenia w dniu 1 września 2017r. publicznej dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-23 12:37:33
dokument Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-13 14:50:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-04 10:02:29
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XXXV/358/2017 z dnia 20 września 2017r. 2017-09-27 10:51:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej, budowie wylotu kanalizacji o średnicy od 400 do 800 mm do Kanału Mrzezino i przebudowie przepustu na Kanale Mrzezino na terenie działki nr 72 obręb 5 w Redzie w rejonie Alei Lipowej 2017-09-07 10:11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-07-26 11:36:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej 2017-07-26 11:31:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-07-25 13:59:08
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 2017-06-19 12:52:46
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXIX/318/2017 z dnia 24 maja 2017 r. 2017-05-30 08:40:00
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXIX/310/2017 z dnia. 24 maja 2017 r. 2017-05-30 08:32:44
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-04-12 15:14:49
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-04-04 14:30:44
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-10 09:45:27
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-07 10:18:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-02-16 11:43:11
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-01-27 12:44:08
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Gniewowskiej 2016-12-05 13:49:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-11-22 14:58:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego 2016-11-22 14:48:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie anulowania ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-11 11:25:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-07 10:30:02
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Gniewowskiej 2016-09-19 14:11:39
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Drogowców i Rzemieślniczej 2016-09-19 13:47:23
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią 2016-09-13 15:07:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej 2016-09-13 14:33:17
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do przygotowania przez Burmistrza Miasta Redy projektu uchwały w sprawie Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Redy 2016-09-13 14:07:35
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXII/212/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. 2016-09-06 12:25:40
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXII/210/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 2016-09-05 13:45:44
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-08-03 15:00:21
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Puckiej i Wejherowskiej 2016-07-28 15:21:11
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Gniewowskiej 2016-07-28 15:05:51
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Drogowców i Rzemieślniczej 2016-07-28 14:20:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-20 14:44:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej 2016-06-15 15:13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej 2016-06-15 15:10:38
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej 2016-05-25 13:37:13
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II 2016-05-19 10:01:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie, 2) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej 2016-05-19 09:24:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. 2016-03-16 08:16:55
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarwania przezstrzennego miasta Redy w Rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych 2016-02-16 08:42:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/502/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Akacjowej i Wiejskiej. 2015-12-18 13:38:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie. 2015-12-18 13:27:16
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko. 2015-11-17 11:04:09
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II 2015-08-03 10:49:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy 2015-06-24 12:34:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-06-24 09:09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej 2015-06-24 09:00:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr VI/68/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 2015-04-01 08:26:13
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr VI/67/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 2015-03-30 14:56:07
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej oraz prognozie oddziaływania ustaleń planu na środowisko. 2015-03-13 10:48:37
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej oraz prognozie oddziaływania ustaleń planu na środowisko. 2015-03-12 13:48:47
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych. 2015-03-11 12:14:27
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. 2015-02-18 12:26:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. 2015-02-18 12:09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-01-21 08:08:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-12-17 12:41:15
dokument Obwieszczenie o zmianie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) 2014-12-17 12:32:31
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/454/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 stycznia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej - dokument stracił ważność 2014-12-17 12:30:26
dokument Protokół z dnia 15.07.2014 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy dla obszaru Moście Błota wraz z prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko wyłożonej do publicznego wglądu 2014-12-17 12:25:52
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Akacjowej i Wiejskiej - dokument stracił ważność 2014-12-17 12:18:28