Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2020-08-28 09:45:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie - dokument stracił ważność 2020-08-21 08:36:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o odwołaniu terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy. 2020-03-13 14:49:34
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami rejonu ul. Osadniczej. 2020-01-17 15:07:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego. 2019-12-23 08:34:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów na terenie miasta Redy. 2019-11-18 13:34:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej. 2019-11-18 13:29:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-06-07 08:59:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-05-29 10:26:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy 2019-04-01 08:10:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej 2019-01-16 09:41:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej 2018-09-27 15:02:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie 2018-09-27 14:56:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie 2018-07-06 12:58:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem 2018-07-06 12:48:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie 2018-04-06 12:05:41
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego przystanku kolejowego, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XL/416/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 2018-03-06 09:19:02
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XL/417/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 2018-03-06 09:04:32
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota), przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXXVIII/397/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. 2017-12-29 08:55:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Obwodowej w Redzie 2017-12-20 17:21:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie 2017-12-20 17:17:20
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego przystanku kolejowego 2017-12-20 13:44:44
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej 2017-12-20 13:42:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-30 16:21:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-30 16:04:52
dokument Protokół z przeprowadzenia w dniu 6 listopada 2017r. publicznej dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-23 12:40:15
dokument Protokół z przeprowadzenia w dniu 1 września 2017r. publicznej dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-23 12:37:33
dokument Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-13 14:50:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-04 10:02:29
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XXXV/358/2017 z dnia 20 września 2017r. 2017-09-27 10:51:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej, budowie wylotu kanalizacji o średnicy od 400 do 800 mm do Kanału Mrzezino i przebudowie przepustu na Kanale Mrzezino na terenie działki nr 72 obręb 5 w Redzie w rejonie Alei Lipowej 2017-09-07 10:11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-07-26 11:36:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej 2017-07-26 11:31:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-07-25 13:59:08
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 2017-06-19 12:52:46
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXIX/318/2017 z dnia 24 maja 2017 r. 2017-05-30 08:40:00
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXIX/310/2017 z dnia. 24 maja 2017 r. 2017-05-30 08:32:44
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-04-12 15:14:49
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-04-04 14:30:44
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-10 09:45:27
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-07 10:18:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-02-16 11:43:11
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-01-27 12:44:08
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Gniewowskiej 2016-12-05 13:49:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-11-22 14:58:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego 2016-11-22 14:48:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie anulowania ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-11 11:25:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-07 10:30:02
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Gniewowskiej 2016-09-19 14:11:39
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Drogowców i Rzemieślniczej 2016-09-19 13:47:23
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią 2016-09-13 15:07:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej 2016-09-13 14:33:17
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do przygotowania przez Burmistrza Miasta Redy projektu uchwały w sprawie Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Redy 2016-09-13 14:07:35
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXII/212/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. 2016-09-06 12:25:40
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXII/210/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 2016-09-05 13:45:44
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-08-03 15:00:21
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Puckiej i Wejherowskiej 2016-07-28 15:21:11
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Gniewowskiej 2016-07-28 15:05:51
dokument Protokół z przeprowadzenia publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Drogowców i Rzemieślniczej 2016-07-28 14:20:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-20 14:44:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej 2016-06-15 15:13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej 2016-06-15 15:10:38
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej 2016-05-25 13:37:13
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II 2016-05-19 10:01:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie, 2) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej 2016-05-19 09:24:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. 2016-03-16 08:16:55
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarwania przezstrzennego miasta Redy w Rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych 2016-02-16 08:42:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/502/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Akacjowej i Wiejskiej. 2015-12-18 13:38:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie. 2015-12-18 13:27:16
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko. 2015-11-17 11:04:09
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II 2015-08-03 10:49:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy 2015-06-24 12:34:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-06-24 09:09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej 2015-06-24 09:00:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr VI/68/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 2015-04-01 08:26:13
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr VI/67/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 2015-03-30 14:56:07
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej oraz prognozie oddziaływania ustaleń planu na środowisko. 2015-03-13 10:48:37
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej oraz prognozie oddziaływania ustaleń planu na środowisko. 2015-03-12 13:48:47
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych. 2015-03-11 12:14:27
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. 2015-02-18 12:26:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. 2015-02-18 12:09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-01-21 08:08:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-12-17 12:41:15
dokument Obwieszczenie o zmianie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) 2014-12-17 12:32:31
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/454/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 stycznia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej 2014-12-17 12:30:26
dokument Protokół z dnia 15.07.2014 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy dla obszaru Moście Błota wraz z prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko wyłożonej do publicznego wglądu 2014-12-17 12:25:52
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Akacjowej i Wiejskiej 2014-12-17 12:18:28