Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Reda, dnia 19.01.2015r.

UA.6721.1.1.46.2014

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA REDY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2 i 7, art. 30, art. 39, ust. 1, pkt 2-5, art. 46 pkt 1, art. 51 ust 1, ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt ww. dokumentu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, w pokoju nr 5 w dniach od 29.01.2015r. do 26.02.2015r. w godzinach od 9??do 15??. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu w dniu 19.02.2015r. o godz. 12?? w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Puckiej 9, w Sali Reprezentacyjnej, sala nr 20, zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie tych dokumentów rozwiązaniami.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do tych dokumentów.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa
w ustawie z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2015r. na adres: Urząd Miasta Redy, 84-240 Reda, ul. Gdańska 33.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Redy.

BURMISTRZ

Krzysztof Krzemiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Frank 21-01-2015 08:37:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Frank 19-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Frank 21-01-2015 08:40:00