Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie. 2024-04-08 14:55:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Jana III Sobieskiego i Leśnej w Redzie uchwałą nr LXX/688/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 stycznia 2024 r. 2024-02-27 14:08:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Morskiej w Redzie uchwałą nr LXVII/644/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 października 2023 r. 2023-12-11 15:08:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie 2023-05-17 11:18:12
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jana Brzechwy, Cypriana Kamila Norwida, Obwodowej i Łąkowej w Redzie. 2022-08-02 10:24:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY O PRZYJĘCIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POMIĘDZY UL. CECHOWĄ, GDAŃSKĄ, GNIEWOWSKĄ I LINIĄ KOLEJOWĄ W REDZIE 2022-05-19 11:08:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY O PRZYJĘCIU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. PUCKĄ A PARKIEM MIEJSKIM W REDZIE 2022-03-04 15:17:52
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów: 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie 2022-01-11 14:15:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 grudnia 2020 r. o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej w Redzie 2020-12-16 13:54:21
dokument Zarządzenie Nr UA/4/2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem (zwanego dalej planem). 2019-08-06 09:34:58
dokument Zarządzenie Nr UA/3/2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie podsumowania, o którym mowa w art. 55, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie, objętego uchwałą Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 31 lipca 2019 r. 2019-08-06 09:33:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-06-07 09:27:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-05-29 10:39:15
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy 2019-04-01 08:23:23
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej 2019-01-16 09:57:15
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej i Spółdzielczej 2018-09-27 15:17:32
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie 2018-09-27 15:12:58
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXXV/358/2017 z dnia 20 września 2017 r. 2018-07-10 14:06:23
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie 2018-07-06 13:13:17
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla fragmentu ul. Wejherowskiej wraz z przyległym do niego obszarem 2018-07-06 13:08:07
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-06 12:35:45
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego przystanku kolejowego, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XL/416/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 2018-03-06 09:24:06
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XL/417/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 2018-03-06 09:10:40
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota), przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXXVIII/397/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. 2017-12-29 09:05:57
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części jednostki "C", na wschód od ulicy Obwodowej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-12-22 12:13:01
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ul. Rekowskiej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-12-22 12:04:08
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-30 16:31:39
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-11-30 16:27:41
dokument Rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-13 14:49:00
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-10-04 10:07:21
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-07-26 13:06:05
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Nowej i Brzozowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-07-26 11:51:57
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-07-25 14:18:03
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 2017-06-19 12:58:08
dokument Ogłoszenie BurmistrzaMiasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXIX/318/2017 z dn. 24 maja 2017r. 2017-05-30 15:39:04
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXIX/310/2017 z dnia 24 maja 2017 r. 2017-05-30 15:32:36
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-04-04 14:45:38
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXVIII/295/2017 z 29.03.2017r. 2017-04-03 10:26:56
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-10 10:02:49
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-07 10:30:29
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-02-16 12:41:41
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w obszarze położonym pomiędzy rzeką Redą i ulicą Wejherowską wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-11-23 09:18:00
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu 2016-11-23 09:00:37
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy w sprawie anulowania ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-11 11:27:13
dokument Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej wraz zprognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-07 10:48:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu 2016-09-13 15:01:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-09-13 14:46:42
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-08-03 15:11:58
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-20 15:08:18
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Puckiej i Długiej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. 2016-06-15 15:22:38
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej 2016-06-15 15:19:37
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie, 2) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej 2016-05-19 09:38:10
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. 2016-03-16 08:47:48
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Akacjowej i Wiejskiej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Redzie uchwały Nr XII/109/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/502/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Akacjowej i Wiejskiej. 2015-12-18 13:10:02
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Drogowców i Rzemieślniczej w Redzie - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu 2015-12-18 12:28:10
dokument Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego stwierdzające nieważność Uchwały nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II w ramach procedury środowiskowej 2015-12-18 11:42:17
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-11-17 11:22:06
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu studium 2015-06-24 12:42:07
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-06-24 09:37:12
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. 2015-06-24 09:26:14
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr VI/68/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 2015-04-01 08:34:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr VI/67/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 2015-03-30 14:42:02
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Leśnej, wzdłuż terenów kolejowych - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. 2015-03-11 12:25:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. 2015-02-18 14:18:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. 2015-02-18 14:07:11
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Obwodowej i Morskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-01-21 08:37:56
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-12-17 13:05:23
dokument Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota) - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu 2014-12-17 13:03:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gniewowskiej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu 2014-12-17 13:00:22
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Akacjowej i Wiejskiej - w ramach proceduy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu 2014-12-17 12:58:09