Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wolno stojącą wieżą na fragmencie działki nr 1360/2 (obręb 2) w Redzie w rejonie ul. Spółdzielczej. 2020-09-11 09:03:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nn 0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej na fragmencie działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie przy ul. Morskiej. 2020-09-11 08:59:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci gazowej niskiego ciśnienia poniżej 0,5 MPa na fragmencie działki nr 418/8 (obr.1) w Redzie u zbiegu ul. Jana III Sobieskiego z ul. Gdańską. 2020-08-17 09:05:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, nn 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej. 2020-07-29 13:14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wolno stojącą wieżą. 2020-07-28 15:03:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej. 2020-07-21 15:11:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia poniżej 0,5 MPa 2020-06-24 10:27:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2020-06-10 07:53:25
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 2020-03-16 12:21:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie podstacji trakcyjnej Reda SN 15kV wraz z budową obiektów budowlanych z nią związanych. 2020-02-28 08:13:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15kV w ramach zadania pod nazwą "Wymiana linii napowietrznej SN-15kV Nr 1000 od słupa nr 14 do słupa nr 52A na linię kablową SN-15kV". 2019-11-08 11:42:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi - fragmentu ul. Wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn - 0,4 kV oraz posadowieniu słupów oświetleniowych na terenie działek nr 561/1, 561/2, 563/3, 563/4, 563/5, 563/6, 569/1, 358/1, 358/5 obręb 2 w Redzie. 2019-05-28 10:49:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy, że została wydana decyzja nr UA.6733.1.4.2018 z dnia 18.04.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 810/1, 810/6, 773/2, 773/1, 772/1, 771/1, 770/1, 765/3, 764/1, 763/1, 755/2, 749/4, 752/1, 754/3, 751/1, 753/6, 752/2, 753/5, 753/4, 753/3 (obręb 1) i nr 1202/3 (obręb 2) oraz na fragmentach działek nr 62/22, 841, 811, 758/2, 774/2 (obręb 1) i nr 1202/2 (obręb 2) położonych w Redzie w rejonie ul. Obwodowej. 2019-04-23 09:08:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy, że w sprawie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 810/1, 810/6, 773/2, 773/1, 772/1, 771/1, 770/1, 765/3, 764/1, 763/1, 755/2, 749/4, 752/1, 754/3, 751/1, 753/6, 752/2, 753/5, 753/4, 753/3 (obręb 1) i nr 1202/3 (obręb 2) oraz na fragmentach działek nr 62/22, 841, 811, 758/2, 774/2 (obręb 1) i nr 1202/2 (obręb 2) położonych w Redzie w rejonie ul. Obwodowej, wydano postanowienie nr UA.6733.1.4.i.2018 z dnia 29.03.2019r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2019-04-01 09:53:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy, że w sprawie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 810/1, 810/6, 773/2, 773/1, 772/1, 771/1, 770/1, 765/3, 764/1, 763/1, 755/2, 749/4, 752/1, 754/3, 751/1, 753/6, 752/2, 753/5, 753/4, 753/3 (obręb 1) i nr 1202/3 (obręb 2) oraz na fragmentach działek nr 62/22, 841, 811, 758/2, 774/2 (obręb 1) i nr 1202/2 (obręb 2) położonych w Redzie w rejonie ul. Obwodowej, wydano postanowienie nr UA.6733.1.4.g.2018 z dnia 19.02.2019r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2019-02-20 13:31:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 810/1, 810/6, 773/2, 773/1, 772/1, 771/1, 770/1, 765/3, 764/1, 763/1, 755/2, 749/4, 752/1, 754/3, 751/1, 753/6, 752/2, 753/5, 753/4, 753/3 (obręb 1) i nr 1202/3 (obręb 2) oraz na fragmentach działek nr 62/22, 841, 811, 758/2, 774/2 (obręb 1) i nr 1202/2 (obręb 2) położonych w Redzie w rejonie ul. Obwodowej. 2019-01-29 09:25:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 405/3, 406/1, 407/1, 408/1, 411/3, 412/3, 413/3, 415/9, 415/11, 415/13 i 416/1 (obręb 1) w Redzie przy ul. Królowej Marysieńki 2017-12-07 16:29:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 405/3, 406/1, 407/1, 408/1, 411/3, 412/3, 413/3, 415/9, 415/11, 415/13 i 416/1 (obręb 1) w Redzie ul. Królowej Marysieńki 2017-10-31 08:45:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej, budowie wylotu kanalizacji o średnicy od 400 do 800 mm do Kanału Mrzezino i przebudowie przepustu na Kanale Mrzezino na terenie działki nr 72 obręb 5 w Redzie w rejonie Alei Lipowej 2017-07-28 09:16:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa 2017-06-08 15:59:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmencie działki nr 1206/2 (obręb 2) w Redzie ul. Jesionowa 2017-04-21 13:22:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego nn-0,4kV na działkach nr 595/6, 609/8, 609/9 (obręb 6) oraz na fragmentach działek nr 596/1, 604, 653 (obręb 6) w Redzie w rejonie ulic Rolniczej i Żurawiej. 2017-02-15 09:36:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia drogowego nn-0,4kV na działkach nr 595/6, 609/8, 609/9 (obręb 6) oraz na fragmentach działek nr 596/1, 604, 653 (obręb 6)w Redzie w rejonie ulic Rolniczej i Żurawiej. 2016-12-23 12:22:08
dokument Obwiweszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmentach działek 1203, 1204 i 1229 (obręb 2) w Redzie w rejonie ulic Bukowej i Modrzewiowej 2016-01-08 11:59:14
dokument Obwiweszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na fragmentach działek 1203, 1204 i 1229 (obręb 2) w Redzie w rejonie ulic Bukowej i Modrzewiowej 2015-11-12 14:38:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT41637 Reda Północ, na fragmencie działki nr 563/5 (obręb 2) w Redzie, przy ul. Wiejskiej. 2015-10-30 14:21:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT41637 Reda Północ, na fragmencie działki nr 563/5 (obręb 2) w Redzie, przy ul. Wiejskiej. 2015-07-22 10:40:25
dokument Obwieszcenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi - na działce nr 667/13 (obręb 2) oraz na fragmentach działek nr 656, 667/1, 667/3, 667/4, 667/5, 667/6, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 667/11 i 667/12 (obręb 2) w Redzie w rejonie ulicy Wierzbowej. 2015-07-14 12:01:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu drogi powiatowej ul. Obwodowej, na odcinku od ul. Mostowej do ul. Łąkowej, długości około 845m, w tym m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni, dobudowie chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowie istniejącego oświetlenia ulicznego i przebudowie istniejącego odwodnienia, na działkach nr 62/22, 62/24, 749/4, 751/1, 752/1, 752/2, 753/3, 753/4, 753/5, 753/6, 753/7, 753/8, 753/10, 753/12, 754/3, 754/6, 755/2, 758/2, 763/1, 764/1, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 773/2, 774/2, 810/1, 810/5, 810/6, 811, 812/1, 841 (obręb 1) w Redzie 2015-04-02 13:00:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej przebudowie fragmentu drogi powiatowej ul. Obwodowej, na odcinku od ul. Mostowej do ul. Łąkowej, długości około 845m, w tym m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni, dobudowie chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowie istniejącego oświetlenia ulicznego i przebudowie istniejącego odwodnienia, na działkach nr 62/22, 62/24, 749/4, 751/1, 752/1, 752/2, 753/3, 753/4, 753/5, 753/6, 753/7, 753/8, 753/10, 753/12, 754/3, 754/6, 755/2, 758/2, 763/1, 764/1, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 773/2, 774/2, 810/1, 810/5, 810/6, 811, 812/1, 841 (obręb 1) w Redzie. 2015-02-27 15:05:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. 2015-02-12 16:39:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. 2014-12-29 12:02:55
dokument Obwieszcznie o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 31042 REDA, na działce nr 431/3 (obręb 1) w Redzie ul. Jana III Sobieskiego 2014-12-17 12:15:05