Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 405/3, 406/1, 407/1, 408/1, 411/3, 412/3, 413/3, 415/9, 415/11, 415/13 i 416/1 (obręb 1) w Redzie przy ul. Królowej Marysieńki

Reda, dnia 06.12.2017r.

 

UA.6733.1.4.d.2017

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek P. Wojciecha Damps, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43, została wydana decyzja nr UA.6733.1.4.2017 z dnia 06.12.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 405/3, 406/1, 407/1, 408/1, 411/3, 412/3, 413/3, 415/9, 415/11, 415/13 i 416/1 (obręb 1) w Redzie ul. Królowej Marysieńki.

W siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 5 lub 6 można się zapoznać z treścią decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

 

 

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Frank 07-12-2017 16:29:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Frank 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Frank 07-12-2017 16:30:19