Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanej nieruchomości:

 

  1. Nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej, oznaczona numerem działki 437/8 o powierzchni 372 m2, zabudowana pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy, przeznaczona do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na czas oznaczony do 3 lat na cele handlowe.

 

       Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 - 13 lub  678 - 80 -14, osobiście w pokoju 202, 203 Urzędu Miasta w Redzie  ul. Gdańska 33 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze 08-12-2017 12:52:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 08-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze 08-12-2017 12:52:01