Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr ZF.6.1.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Miasto Reda. 2019-03-07 14:22:44
dokument Zarządzenie Nr ZF.7.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018-12-27 15:13:45
dokument Zarządzenie Nr ZF.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego inwestycji p.n. Budowa ul. Polnej - Etap I w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki 176/12 2018-05-16 13:01:44
dokument Zarządzenie nr ZF.5.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2018-03-27 15:04:11
dokument Zarządzenie nr ZF.4.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy bieżących i prognozowanych potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Reda wykonanej w ramach Działania 3.1 "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-03-27 15:02:36
dokument Zarządzenie Nr ZF.3.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera dla organizacji pozarządowych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Edukacja Przedszkolna. 2018-03-06 08:06:51
dokument Zarządzenie Nr ZF.2.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pt. "Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość", realizowanego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010. 2018-02-23 12:03:12
dokument Zarzadzenie Nr ZF.1.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pt. "Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość", realizowanego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010. 2018-02-23 11:58:59