Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie

UA.6721.1.1.5.2018                                                                                                                                                                                                                                Reda, dnia 29 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 107 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Redzie uchwały Nr XLI/429/2018
z dnia 28 marca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części dzielnicy Pieleszewo w Redzie.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i pkt 7, art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wyżej wymienioną uchwałę oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wymienionego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, w terminie do dnia 4 maja 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                                                                                                                                                                    Z up. Burmistrza Miasta

                                                                                                                                                                                                                                                 mgr inż. Halina Grzeszczuk

                                                                                                                                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Wittki 06-04-2018 12:05:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Kocińska 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Wittki 06-04-2018 12:28:15