Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas oznaczony do 3 lat, położona w Redzie przy ulicach: Gniewowskiej, Kazimierskiej, Brzozowej, 12-go Marca, Wiśniowej, Parkowej, Jodłowej oraz Sosnowej.

 

 

 

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanych nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat położonych w Redzie przy ulicach:

a) Gniewowskiej, obręb 1, stanowiącej część działki nr 417/4 o pow. 1 m2,
b)
Kazimierskiej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 327/97 o pow. 1 m2,
c) Brzozowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 327/107 o pow.1 m2,
d) 12-go Marca, obręb 2, stanowiącej część działki nr 128/87 o pow. 1 m2,
e) Wiśniowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 337/10 o pow.1 m2,
f) Parkowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 337/10 o pow.1 m2,
g) Jodłowej, obręb 2, stanowiącej część działki nr 340/14 o pow.1 m2,
h) Sosnowej, obręb 5, stanowiącej część działki nr 327/5 o pow.1 m2,

z przeznaczeniem na usytuowanie pojemników na odzież używaną.

Szczegółowe informacji o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 - 80 - 13 lub 678 - 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 pokój 202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze 06-04-2018 13:08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze 06-04-2018 13:10:04