Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, do 3 lat położona w Redzie w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej


I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanych nieruchomości:

  1. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej, stanowiąca części działki oznaczonej numerem 417/4 o powierzchniach 30 m? zabudowana pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na działalność handlową.

  2. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej, stanowiąca części działki oznaczonej numerem 417/4 o powierzchniach 20 m? zabudowana pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy, przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na działalność handlową.

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 - 80 - 13 lub 678 - 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie

ul. Gdańska 33, pokój 202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze 09-07-2018 13:35:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze 09-07-2018 13:35:27