Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą nr XXXV/358/2017 z dnia 20 września 2017 r.

 

Reda, dnia 20.09.2017 r.

UA.6721.1.2.84.2016

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Redy

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Burmistrz Miasta Redy

 

zawiadamia

 

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej na granicy administracyjnej z Rumią, przez Radę Miejską w Redzie uchwałą Nr XXXV/358/2017 z dnia 20 września 2017 r.

 

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Redy 84-240 Reda, ul. Gdańska 33, pokój nr 5 oraz na stronie internetowej Gminy Miasta Redy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Wittki 10-07-2018 14:06:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Kocińska 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Wittki 10-07-2018 14:09:05