Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr MOPS.15.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie Dampc - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w zakresie sprawowania zarządu mieniem oddanym w trwały zarząd. 2022-01-18 08:18:25
dokument Zarządzenie Nr MOPS.14.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Jolancie Dampc - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do wykonywania w imieniu Burmistrza Miasta praw i obowiązków wierzyciela w egzekucyjnych postępowaniach administracyjnych w sprawach należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-01-18 08:21:32
dokument Zarządzenie Nr MOPS.13.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie Dampc - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do reprezentowania Burmistrza Miasta Redy przed sądami powszechnymi oraz w egzekucyjnych postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. 2022-01-18 08:20:00
dokument Zarządzenie nr.MOPS.12.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. 2019-12-18 13:38:40
dokument Zarządzenie nr MOPS.11.2019 r. Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 listopada 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr 2.MOPS.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2019-11-14 16:06:06
dokument Zarządzenie nr MOPS.10.2019 r. Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Marty Tyszko Kierownika ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. 2019-11-14 16:05:14
dokument Zarządzenie nr MOPS.9.2019 r. Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Marty Lewandowskiej - Kierownika ds. pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. 2019-11-14 16:04:03
dokument Zarządzenie nr MOPS.8.2019 r. Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Jolanty Dampc - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych. 2019-11-14 16:03:18
dokument Zarządzenie nr MOPS.7.2019 r. Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Dampc - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Reda. 2019-11-07 13:13:57
dokument Zarządzenie nr MOPS.6.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miasto Reda w Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych "Zdrowa rodzina - zdrowa gmina" 2019-08-14 10:26:36
dokument Zarządzenie nr MOPS.5.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Beaty Płockiej - Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie 2019-08-01 17:01:40
dokument Zarządzenie nr MOPS.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Klemenskiej - Referenta ds. świadczeń wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie 2019-06-19 11:18:20
dokument Zarządzenie nr MOPS.3.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Natalii Dawidowskiej - Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie 2019-06-17 13:36:40
dokument Zarządzenie nr MOPS.2.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Pni Ilony Ciskowskiej - Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie 2019-06-17 13:34:39
dokument Zarządzenie nr MOPS.1.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Tyszko - Inspektora ds. świadczenia wychowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie 2019-06-17 13:32:12