Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr MOPS.7.2019 r. Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Dampc - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Reda.

Zarządzenie Nr MOPS.7.2019
Burmistrza Miasta Redy

 

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Dampc -  Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Reda.

Na podstawie  art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 Z dniem 29 października 2019 r. udzielam pełnomocnictwa Pani Jolancie Dampc - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do dokonywania czynności w zakresie zwykłego zarządu kierowaną jednostką organizacyjną, w tym do:

1) reprezentowania  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zewnątrz,

2) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Reda w zakresie praw i obowiązków obejmujących statutową działalność jednostki w granicach zwykłego zarządu,

3) kierowania bieżącymi sprawami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w zakresie realizacji zadań statutowych jednostki  oraz obowiązków określonych przepisami prawa,

4) podpisywania korespondencji związanej z realizacją zadań statutowych jednostki,

5) dokonywania dyspozycji środkami finansowymi w ramach obowiązującego na dany rok budżetowy planu finansowego jednostki,

6) dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego,

7) udzielania pełnomocnictwa innym pracownikom w zakresie umocowania.

§ 2.

 Pełnomocnictwo jest udzielone na czas pełnienia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie i może być cofnięte w każdym czasie.

§ 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Redy.

§ 4.

 Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie NR.MOPS.7.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 sierpnia 2018 r w sprawie upoważnienia Jolanty Dampc - kierownika ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie oraz Zarządzenie NR.7/MOPS.2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2019 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie NR.MOPS.7.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 października 2019.pdf (PDF, 341.76Kb) 2019-11-07 13:13:57 84 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 07-11-2019 13:13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Lubner 29-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 07-11-2019 13:15:12