Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XIV/2019 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28 listopada 2019 roku

Protokół nr XIV/2019

z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 28 listopada 2019 roku

 

Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15:10, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 19 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
 


2. Stwierdzenie prawomocności obrad.


3. Przyjęcie porządku obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Reda w roku szkolnym 2018/2019. Przewodniczący przypomniał Radnym, iż informacja została przesłana Radnym w dniu 6 listopada 2019 r. oraz zamieszczone w programie eSesja. 


5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda /DRUK NR 140/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda /DRUK NR 140/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/140/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego /DRUK NR 141/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego /DRUK NR 141/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/141/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Kisiel, Łukasz Lesner, Kazimierz Okrój, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (3)
Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Katarzyna Osiecka-Brzeska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Karolina Bochan , Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Mateusz Richert, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda /DRUK NR 142/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Reda /DRUK NR 142/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/142/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób z terenu Gminy Miasto Reda /DRUK NR 143/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób z terenu Gminy Miasto Reda /DRUK NR 143/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/143/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego /DRUK NR 144/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego /DRUK NR 144/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/144/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Osiecka-Brzeska
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 145/.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 145/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/145/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 146/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Dariusz Czylkowski
- Emilia Sawicka-Lieder
- Łukasz Kamiński
- Dariusz Czylkowski

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 146/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/146/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Leszek Hebel
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


12. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XX/201/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Redy /DRUK NR 147/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XX/201/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Redy /DRUK NR 147/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/147/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mariusz Kreft, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 148A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 148A/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/148/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski
14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 149A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 149A/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/149/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2


Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Redy do roku 2030” /DRUK NR 150/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Redy do roku 2030” /DRUK NR 150/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/150/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski


16. Projekt uchwały o zmianie uchwały NR IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty/DRUK NR 151/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój
- Emilia Sawicka-Lieder
- Teresa Tkaczyk
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Zbigniew Kisiel
- Mateusz Richert
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Karol Kreft
 

Podczas dyskusji nad projektem uchwały na druku nr 151 zostało ustalone, że za rok Burmistrz Krzysztof Krzemiński przedstawi sprawozdanie z realnie poniesionych wydatków i kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy ustalonej stawce opłat.

 

Radna Teresa Tkaczyk opuściła posiedzenie XIV sesji Rady Miejskiej w Redzie, co zostało odnotowane na elektronicznej liści obecności w programie eSesja.


Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały NR IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty/DRUK NR 151/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/151/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder
PRZECIW (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Teresa Tkaczyk

17. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dni 28 maja2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /DRUK NR 152/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dni 28 maja2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /DRUK NR 152/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/152/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Teresa Tkaczyk


18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy /DRUK NR 153/. Przedstawia Krystian Melzer – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W dyskusji wzięli udział:
- Krystian Melzer
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy /DRUK NR 153/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/153/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Teresa Tkaczyk


19. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok /DRUK NR 154/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Sebastian Kozioł
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok /DRUK NR 154/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/154/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Teresa Tkaczyk
 

 

20. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Redy do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami odpadowymi na terenach miejskich – konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej DN400 z przejściem pod torami w ulicy Rekowskiej w Redzie wraz z budową skrzynek retencyjno – rozsączających” /DRUK NR 155A/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Hanna Janiak
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój
- Leszek Hebel

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Redy do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami odpadowymi na terenach miejskich – konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej DN400 z przejściem pod torami w ulicy Rekowskiej w Redzie wraz z budową skrzynek retencyjno – rozsączających” /DRUK NR 155A/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIV/155/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Teresa Tkaczyk
 


21. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Monika Śledź
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Karol Kreft
- Andrzej Byczkowski
- Zbigniew Kisiel
- Mateusz Richert
- Łukasz Kamiński

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 21 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=E3Y2Bmexadg

 

22. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 18:10 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 


                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 14 28.11.2019.docx (DOCX, 64.95Kb) 2020-01-22 09:24:08 204 razy
2 prot. 14 28.11.2019.pdf (PDF, 3.52Mb) 2020-01-22 09:24:08 185 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 22-01-2020 09:24:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 22-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:27:06