Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XV/2019 z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 19 grudnia 2019 roku

Protokół nr XV/2019

z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 19 grudnia 2019 roku

 

Obrady XV sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:14, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 19 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

 

1. Otwarcie sesji.
W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
 


2. Stwierdzenie prawomocności obrad.


3. Przyjęcie porządku obrad.
W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


4. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie /DRUK NR 155/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Katarzyna Fedde
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie /DRUK NR 155/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/155/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego /DRUK NR 156/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Katarzyna Fedde
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego /DRUK NR 156/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/156/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Redzie /DRUK NR 157/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Katarzyna Fedde
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Redzie /DRUK NR 157/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/157/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w Redzie /DRUK NR 158/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Katarzyna Fedde
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 w Redzie /DRUK NR 158/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/158/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 /DRUK NR 159/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Katarzyna Fedde
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 /DRUK NR 159/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/159/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 160/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 160/..
 

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/160/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 161/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 161/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/161/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu /DRUK NR 162/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu /DRUK NR 162/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/162/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


12. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Reda na rok szkolny 2019/2020 /DRUK NR 163/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Reda na rok szkolny 2019/2020 /DRUK NR 163/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/163/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


13. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIV/377/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /DRUK NR 164/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
 

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIV/377/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /DRUK NR 164/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/164/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


14. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok /DRUK NR 165/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok /DRUK NR 165/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/165/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku Gminie Wejherowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 60 000zł. /DRUK NR 166/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku Gminie Wejherowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 60 000zł. /DRUK NR 166/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/166/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft

16. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 167A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2019 rok /DRUK NR 167A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/167/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft
 


17. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 168A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 168A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/168/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (1)
Zbigniew Kisiel
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Frybezowski, Mariusz Kreft


18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 169A/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

 

W trakcie przedstawiania uchwały na posiedzenie sesji przybył radny Mariusz Kreft. Lista obecności została zaktualizowana (obecnych 20 radnych).

 

Obecni:

 

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk


W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
- Jadwiga Dobrzyńska
- Kazimierz Okrój
 

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 169A/..
 

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/169/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Frybezowski

 


19. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 170A/. - projekt dostarczony 15 listopada 2019 roku. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu – Katarzyna Osiecka-Brzeska przedstawiła opinię nn. komisji, w sprawie projektu budżetu na rok 2020. Opinia Komisji stanowi załącznik do nn. protokołu. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 170A/. - projekt dostarczony 15 listopada 2019 roku.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XV/170/2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Frybezowski
 


20. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Mateusz Richert
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Zbigniew Kisiel (Ad Vocem)
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój
- Karol Kreft
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Karol Kreft (Ad Vocem)
- Andrzej Byczkowski
- Monika Śledź
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Emilia Sawicka-Lieder (Ad Vocem)
- Sebastian Kozioł
- Halina Grzeszczuk
- Sebastian Kozioł (Ad Vocem)
- Zbigniew Kisiel (Ad Vocem)
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Mateusz Richert
- Katarzyna Fedde
- Krzysztof Krzemiński
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Krystian Melzer

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 20 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=yg_OqCUIFZw

 

21. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 17:15 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XV sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 


                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 15 19.12.2019.docx (DOCX, 64.08Kb) 2020-01-22 09:26:46 193 razy
2 prot. 15 19.12.2019.pdf (PDF, 3.97Mb) 2020-01-22 09:26:46 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 22-01-2020 09:26:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 22-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:26:59