Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr OK.4.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarządzenie Nr OK.4.2020

Burmistrza Miasta Redy

 z dnia 6 lutego 2020 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zarządza się co następuje:

 

§  1

 

1.  Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr OK.1.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 stycznia 2020 roku  na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w obszarach:

             1) ochrona i promocja zdrowia,

            2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

            3) wypoczynek dzieci i młodzieży,

            4) kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

            5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

            6)  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2.  Ustala się Komisję konkursową w następującym składzie:

        1)  Łukasz Kamiński - Przewodniczący Komisji,

        2)  Hanna Janiak - Z-ca Przewodniczącego,

        3)  Piotr Grzymkowski – członek,
        4)  Lidia Welusz – członek.

3. Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

 

§ 2

 

1. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących   czynności:

        1)   zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;

        2)   stwierdza prawomocność posiedzenia Komisji Konkursowej,

3)   ocenia złożone oferty pod względem formalnym,

  1. odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub zgłoszone po terminie,
  2. po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek Komisji Konkursowej dokonuje indywidualnej oceny oferty,
  3. sporządza protokół z prac Komisji Konkursowej, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.

2. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą
        większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu.
        W przypadku równej liczby  głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

3. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej nie jest wiążące dla Burmistrza Miasta Redy.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie OK.4.2020.PDF (PDF, 124.31Kb) 2020-02-10 08:18:36 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 10-02-2020 08:18:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 10-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 10-02-2020 08:18:36