Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr OK.34.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia z dnia 16 października 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2020 rok 2020-10-20 12:48:20
dokument Zarządzenie nr OK.33.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2020 rok 2020-10-14 11:46:43
dokument Zarządzenie Nr OK.32.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. 2020-10-06 14:33:58
dokument Zarządzenie nr OK.31.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2020 rok 2020-09-30 15:06:49
dokument Zarządzenie nr OK.30.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2020 rok 2020-09-30 15:04:18
dokument Zarządzenie nr OK.29.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie w zakresie zarządu mieniem. 2020-09-03 09:34:41
dokument Zarządzenie nr OK.28.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 września 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w zakresie zarządu mieniem. 2020-09-03 09:33:10
dokument Zarządzenie nr OK.27.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie. 2020-08-10 10:36:11
dokument Zarządzenie nr OK.26.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie. 2020-08-10 10:34:47
dokument Zarządzenie nr OK.25.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą 2020-08-10 14:43:21
dokument Zarządzenie nr OK.24.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie 2020-07-06 11:19:41
dokument Zarządzenie nr OK.23.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie. 2020-07-06 11:17:18
dokument Zarządzenie Nr OK.22.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2020 rok 2020-07-03 13:18:09
dokument Zarządzenie nr OK.21.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-06 11:41:09
dokument Zarządzenie nr OK.20.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-06 11:37:44
dokument Zarządzenie nr OK.19.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-06 11:34:47
dokument Zarządzenie nr OK.18.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-06 11:33:17
dokument Zarządzenie nr OK.17.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-06 11:31:50
dokument Zarządzenie Nr OK.14.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powłania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. 2020-05-21 16:58:38
dokument Zarządzenie Nr OK.13.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2020 rok 2020-05-21 16:31:06
dokument Zarządzenie nr OK.12.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego. 2020-05-04 15:35:32
dokument Zarządzenie nr OK.11.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Reda. 2020-04-17 15:02:28
dokument Zarządzenie nr OK.10.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2020-03-19 13:13:55
dokument Zarządzenie Nr OK.9.2020 Burmistrz Miasta Redy z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2020-03-16 15:37:23
dokument Zarządzenie nr OK.8.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Reda. 2020-03-13 11:46:50
dokument Zarządzenie Nr OK.7.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020. 2020-02-13 13:54:09
dokument Zarządzenie Nr OK.6.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-02-11 14:16:35
dokument Zarządzenie Nr OK.5.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za Osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. 2020-02-11 12:21:25
dokument Zarządzenie Nr OK.4.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-02-10 08:18:36
dokument Zarządzenie nr OK.3.2020 Burmistrza Miasta w Redzie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda 2020-01-30 14:13:28
dokument Zarządzenie nr OK.2.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2020 rok 2020-01-16 16:14:05
dokument Zarządzenie Nr OK.1.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 2020-01-07 15:16:35