Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XVII/2020 z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 4 lutego 2020 roku

Protokół nr XVII/2020

z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 4 lutego 2020 roku

 

Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 4 lutego 2020  r. (wtorek) o godz. 8:19, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 20 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde

4. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/355/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w Mieście Reda, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Gmina Miasto Reda /DRUK NR 179/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Kazimierz Okrój
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXI/355/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w Mieście Reda, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Gmina Miasto Reda /DRUK NR 179/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVII/179/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 180/. (punkt zdjęto z porządku obrad)

6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Reda ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk /DRUK NR 181/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Reda ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk /DRUK NR 181/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVII/180/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Sebastian Kozioł, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Katarzyna Osiecka-Brzeska
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde

7. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 182/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Łukasz Kamiński
- Łukasz Kamiński
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 182/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVII/181/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde

8. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 183/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 183/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVII/182/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde
9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 184/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Agnieszka Dybicz
- Łukasz Kamiński
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 184/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVII/183/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Leszek Hebel
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde

10. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 185/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 185/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVII/184/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Zbigniew Frybezowski, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Leszek Hebel
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Fedde

Szczegółowy zapis całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=xCTirtU-mbE

11. Zamknięcie obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 8:41 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

 
                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

 

Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 17 4.02.2020.docx (DOCX, 62.63Kb) 2020-02-10 15:26:29 167 razy
2 prot. 17 4.02.2020.pdf (PDF, 1.51Mb) 2020-02-10 15:26:29 195 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 10-02-2020 15:26:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 10-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 10-02-2020 15:26:29