Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr OK.31.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6 w redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-18 10:16:16
dokument Zarządznie Nr OK.30.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2015-10-30 12:46:35
dokument Zarządzenie Nr OK.29.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2015-10-30 12:45:13
dokument Zarządzenie Nr OK.28.2015 Burmistrza MIasta Redy z dnia 29 września 2015 r. sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda. 2015-10-30 12:43:42
dokument Zarządzenie Nr OK.27.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. 2015-09-28 15:22:33
dokument Zarządzenie Nr OK.26.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2015 rok. 2015-09-28 15:21:00
dokument Zarządzenie Nr OK.25.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2015 rok. 2015-09-28 15:20:03
dokument Zarządzenie Nr OK.24.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przeglądów okresowych budynków oswiatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Reda. 2015-09-28 15:16:33
dokument Zarządzenie Nr OK.23.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-09-28 15:14:50
dokument Zarządzenie Nr OK.22.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-09-28 15:12:58
dokument Zarządzenie Nr OK.21.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-09-28 15:11:42
dokument Zarządzenie Nr OK.20.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-09-28 15:10:24
dokument Zarządzenie Nr OK.19.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-09-28 15:09:08
dokument Zarządzenie Nr OK.18.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora placówki 2015-08-13 13:55:19
dokument Zarządzenie Nr OK.17.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie ul. Zawadzkiego 12 2015-07-15 13:21:42
dokument Zarządzenie Nr OK.16.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 wRedzie ul. Brzozowa 30 2015-07-15 13:19:53
dokument Zarządzenie Nr OK.15.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2015-07-09 12:16:15
dokument Zarządzenie Nr OK.14.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Redzie ul. A.Zawadzkiego 12. 2015-06-02 12:01:03
dokument Zarządzenie Nr OK.13.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 maja w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie ul. Brzozowa 30. 2015-06-02 11:57:12
dokument Zarządzenie Nr OK.12.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie ul. Zawadzkiego 12. 2015-06-02 11:55:29
dokument Zarządznie Nr OK.11.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie ul. Brzozowa 30. 2015-06-02 11:52:35
dokument Zarządzenie nr OK.10.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 2015-06-02 11:40:33
dokument Zarządzenie Nr OK.9.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2015 rok 2015-03-16 14:07:42
dokument Zarządzenie Nr OK.8.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Misto Reda w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2015-03-16 14:05:43
dokument Zarządzenie Nr OK.7.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2015-03-16 14:04:00
dokument Zarządzenie Nr OK.6.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód 2015-03-16 14:00:03
dokument Zarządzenie Nr OK.5.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole i do publicznej szkoły 2015-03-16 13:57:26
dokument Zarządzenie Nr OK.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Misto Reda w 2015 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kutury i sztuki, ochrony dóbr kultry i dziedzictwo nardowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2015-03-16 13:54:56
dokument Zarządzenie Nr OK.3.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2015-03-16 13:51:10
dokument Zarządzenie Nr OK.2.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 2015-03-16 13:42:18
dokument Zarządzenie Nr OK.1.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 2015-03-16 13:39:41