Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XVIII/2020 z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 27 lutego 2020 roku

Protokół nr XVIII/2020

z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 27 lutego 2020 roku

 

Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 27 lutego 2020  r. (czwartek) o godz. 15:09, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 18 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój


2. Stwierdzenie prawomocności obrad.


3. Przyjęcie porządku obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej /DRUK NR 186/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Osadniczej /DRUK NR 186/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVIII/185/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Lewińska
NIEOBECNI (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowymi a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie /DRUK NR 187/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowymi a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru w rejonie ul. Objazdowej w Redzie /DRUK NR 187/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVIII/186/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Lewińska
NIEOBECNI (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reda dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905 /DRUK NR 188/. (punkt zdjęto z porządku obrad)


7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 189/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy /DRUK NR 189/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVIII/187/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


8. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 190/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Agnieszka Dybicz
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 190/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVIII/188/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 191/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 191/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XVIII/189/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź


10. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Mateusz Richert
- Halina Grzeszczuk
- Halina Grzeszczuk
- Małgorzata Lewińska
- Halina Grzeszczuk
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Radosław Farion
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Sebastian Kozioł
- Andrzej Byczkowski
- Karol Kreft
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Teresa Tkaczyk
- Małgorzata Lewińska
- Katarzyna Fedde
- Katarzyna Fedde
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Karolina Bochan
- Sebastian Kozioł

Głosowano w sprawie:
Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski. Przekazanie petycji pana M.S. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Wyniki głosowania
Przekazanie petycji zostało przyjęte przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (3)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Monika Śledź
 

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 10 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=bNLJlb7ou1w
 

11. Zamknięcie obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 15:55 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

 
                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

 

Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 18 27.02.2020.docx (DOCX, 62.51Kb) 2020-05-07 15:44:19 159 razy
2 prot. 18 27.02.2020.pdf (PDF, 1.50Mb) 2020-05-07 15:44:19 179 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 07-05-2020 15:44:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 07-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 07-05-2020 15:44:19