Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XIX/2020 z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 22 kwietnia 2020 roku

Protokół nr XIX/2020

z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 22 kwietnia 2020 roku

Obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 22 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 08:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6  w Redzie, przy ul. Gniewowskiej 33, z uwagi na konieczność zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 20 radnych).

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

4. Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2020” /DRUK NR 192/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Sebastian Kozioł

Radny Łukasz Lesner zgłosił prośbę o wyłączenie go z głosowania w sprawie uchwały na druku nr 192.


Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasto Reda na rok 2020” /DRUK NR 192/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/190/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz Lesner
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy /DRUK NR 193/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Sebastian Kozioł

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie miasta Redy /DRUK NR 193/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/191/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/299/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2019” /DRUK NR 194/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Fedde

- Violetta Mackiewicz-Sasiak

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/299/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2019” /DRUK NR 194/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/192/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy /DRUK NR 195/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Sebastian Kozioł

- Violetta Mackiewicz-Sasiak

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Redy /DRUK NR 195/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/193/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kisiel, Mariusz Kreft
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Gminie Miasta Wejherowa do wysokości 75 000 zł /DRUK NR 196/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Gminie Miasta Wejherowa do wysokości 75 000 zł /DRUK NR 196/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/194/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Lewińska
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /DRUK NR 197/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska – Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Krzysztof Krzemiński

- Katarzyna Fedde

- Zbigniew Kisiel

- Jadwiga Dobrzyńska

- Mariusz Kreft

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /DRUK NR 197/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/195/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

10. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/495/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso /DRUK NR 198/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/495/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso /DRUK NR 198/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/196/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

11. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu stałej Komisji Rewizyjnej /DRUK NR 199/. Przedstawił Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój


Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu stałej Komisji Rewizyjnej /DRUK NR 199/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/197/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

12. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 200/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

- Halina Grzeszczuk

- Zbigniew Kisiel

 

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 200/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/198/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

13. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy / DRUK NR 201/.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój

- Krzysztof Krzemiński

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy / DRUK NR 201/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/199/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 202/. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Osiecka-Brzeska


Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 202/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/200/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

15. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 203/.

W dyskusji wzięli udział:
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 203/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/201/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej postulatu zmiany nazwy ul.12-go Marca /DRUK NR 204/. Przedstawił Krystian Melzer – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krystian Melzer

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej postulatu zmiany nazwy ul.12-go Marca /DRUK NR 204/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XIX/202/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (2)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Łukasz Lesner, Katarzyna Osiecka-Brzeska
NIEOBECNI (1)
Monika Śledź

Szczegółowy zapis dyskusji podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=71VVzzdk8kc

17. Zamknięcie obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój

- Krzysztof Krzemiński
- Zbigniew Kisiel

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 09:00 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

 
                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 19 22.04.2020.pdf (PDF, 2.54Mb) 2020-05-26 12:36:34 158 razy
2 prot. 19 22.04.2020.docx (DOCX, 64.74Kb) 2020-05-26 12:36:34 154 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 26-05-2020 12:36:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 26-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 26-05-2020 12:36:34