Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01"


Reda, dnia 24 czerwca 2020r.

ZK.6220.6.2019.EG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, Burmistrz Miasta Redy,

zawiadamia strony postępowania

iż w postępowaniu na wniosek inwestora: „OKTAN” B i R Brzescy Sp. J., ul. Kartuska 51, 83-334 Miechucino, z dnia 24.10.2019r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01”,

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.6.2019.EG z dnia 23.06.2020r. stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr 122, w godzinach urzędowania, tj.: pon.-śr. - 730-1530, czw. - 900-1700, pt. - 730-1515. Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Art. 49. Kpa

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie upublicznia się poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie

  2. Umieszczenie na stronie internetowej: https://bip.reda.pl/dokumenty/3922

  3. Wywieszenie na słupie ogłoszeniowym Urzędu Miasta Redy zlokalizowanym najbliżej terenu inwestycji, tj. przy ul. Łąkowej 37 przy przystanku autobusowym

B u r m i s t r z M i a s t a R e d y

84-240 Reda, ul. Gdańska 33 tel. 58 678-60-89, fax: 58 678-31-24 e-mail: sekretariat@reda.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie znak ZK.6220.6.2019.EG z dnia 24.06.2020.pdf (PDF, 45KB) 2020-06-29 15:23:15 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Adryjańska 29-06-2020 15:23:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 29-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Adryjańska 29-06-2020 15:23:15