Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" na wniosek firmy Granit S.A. 2024-03-27 15:38:43
katalog ZK.6220.5.2024.EG - Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulicy Mostowej w Redzie na wniosek Gminy Miasto Reda 2024-03-26 14:53:25
katalog ZK.6220.9.2023.EG - Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "wykonania otworów studziennych zastępczych o nr: T-Ib, T-IVa, 6d, 10c i likwidacji istniejących otworów studziennych o nr: T-Ia, T-IV, 6c, 10b na ujęciu wód podziemnych "Reda" na terenie działek o nr ew.: gmina Reda, powiat wejherowski: 79 - Obręb 0005 Reda, 508 i 721 - obręb 0006 Reda; gmina Puck, powiat pucki: 1476/11 obręb 0011 Moście Błota, województwo pomorskie" na wniosek PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni 2024-02-13 09:21:19
katalog ZK.6220.6.2023.EG - Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "realizacji zespołu budynków mieszkalno-usługowych z infrastrukturą techniczną w Redzie przy ul. Obwodowej na działkach nr 702/18, 703/12, 701/2, 701/1, 704/17, 704/41 obręb Reda 01", na wniosek ACTIVA AP Sp. z o. o. sp.k 2024-02-13 09:02:37
katalog ZK.6220.1.2024.EG - Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła integracyjnego w Redzie o parking P & R oraz parking dla rowerów 2024-01-26 15:44:05
katalog ZK.6220.7.2023.EG - Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy parkingu z miejscami postojowymi dla mieszkańców budynków 'Aquasfery' na wniosek firmy Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. z o. o. 2024-01-22 15:21:45
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01", do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2023-06-01 13:29:55
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych Light Tower i Wind Tower wraz z halami garażowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym naziemnymi miejscami postojowymi w Redzie, przy ul. Morskiej (dz. Nr 849/12, 851/12, 853/5, 853/4, 851/16, 851/15, 853/3 obr. 01 Reda). 2023-05-26 13:06:13
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym na wniosek firmy Granit S.A. 2023-04-20 16:26:08
dokument Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Zbieranie odpadów niebezpiecznych na terenie działki 1305/7, obr.01 Reda prowadzonym na wniosek Zakładu Usługowo-Handlowego MAXMED Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle, z dnia 13.02.2023r. (data wpływu 13.03.2023r.) 2023-04-19 12:46:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Zbieranie odpadów niebezpiecznych na terenie działki 1305/7, obr.01 Reda na wniosek Zakładu Usługowo-Handlowego MAXMED Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle, z dnia 13.02.2023r. (data wpływu 13.03.2023r.) 2023-04-12 14:19:03
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej - Reda Moście Błota", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda oraz 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r. 2023-02-28 11:14:02
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" prowadzonego na wniosek firmy Granit S.A. 2023-01-18 13:25:10
dokument Podanie do publicznej wiadomości decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej - Reda Moście Błota", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda oraz 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r. - dokument stracił ważność 2022-12-07 11:19:31
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej - Reda Moście Błota", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda oraz 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r. 2022-12-07 11:15:29
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej - Reda Moście Błota", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda oraz 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r. 2022-10-03 15:40:26
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" prowadzonego na wniosek firmy Granit S.A. 2022-09-16 15:19:32
dokument Zawiadomienie o możliwości wyrażenia sprzeciwu do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" prowadzonego na wniosek firmy Granit S.A. 2022-08-16 15:39:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy znak ZK.6220.9.2022.EG z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Miasta Redy dot. projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo". 2022-08-02 11:50:28
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej ? Reda Moście Błota, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda oraz 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r. 2022-07-22 13:37:23
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Rolniczej, Obwodowej i Łąkowej ? Reda Moście Błota, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 62/55, 749/4, 749/10, 749/11, 752/1, 754/3, 754/6, 754/10, 754/16, 755/2, 755/3, 755/4, 757, 758/2, 758/3, 765/3, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774/2, 791, 811, 1208 obręb 0001 Reda oraz 592, 593/2, 593/3, 594, 595/6, 596/1, 596/12, 653, 1216/1, 1223/1, 1223/2, 1223/3, 1512/2, 1512/3, obręb 0006 Reda, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, z dnia 22.06.2022r. 2022-07-22 13:35:05
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonego na wniosek firmy Granit S.A. 2022-07-01 12:06:40
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek nr 1 z lokalami usługowymi) wraz z halami garażowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym naziemnymi miejscami postojowymi, planowanego do realizacji w rejonie ulic Obwodowej i Bosmańskiej w Redzie, na działkach nr 850/1, 850/2 i 851/8 obręb Reda 01, na wniosek firmy Semeko Grupa Inwestycyjna S.A. 2022-06-15 13:54:11
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek nr 1 z lokalami usługowymi) wraz z halami garażowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym naziemnymi miejscami postojowymi, planowanego do realizacji w rejonie ulic Obwodowej i Bosmańskiej w Redzie, na działkach nr 850/1, 850/2 i 851/8 obręb Reda 01, na wniosek firmy Semeko Grupa Inwestycyjna S.A. 2022-05-18 15:37:05
dokument Zawiadomienie o wystąpieniu o opinię do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01"w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonego na wniosek firmy Granit S.A. 2022-04-22 15:22:32
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali lakierni proszkowej łącznie z zapleczem socjalno-biurowym w Redzie przy ulicy Ogrodników 21 na działce 99 i 102 obr. 003", na wniosek firmy PPU Poldecor II S.C., ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk, z dnia 12.05.2021r. - dokument stracił ważność 2022-01-27 15:00:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali lakierni proszkowej łącznie z zapleczem socjalno-biurowym w Redzie przy ulicy Ogrodników 21 na działce 99 i 102 obr. 003", na wniosek firmy PPU Poldecor II S.C., ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk, z dnia 12.05.2021r. 2022-01-24 15:34:15
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" 2022-01-12 15:34:51
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczących braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali lakierni proszkowej łącznie z zapleczem socjalno-biurowym w Redzie przy ulicy Ogrodników 21 na działce 99 i 102 obr. 003", a także o zakończeniu zbierania dowodów w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy PPU Poldecor II S.C., ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk, z dnia 12.05.2021r.. 2021-12-13 14:20:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01", na wniosek firmy GRANIT S.A., ul. Rzeczypospolitej 4D/177, 80-369 Gdańsk, z dnia 24.11.2021r. 2021-12-09 14:04:34
dokument Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu tut. Organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali lakierni proszkowej łącznie z zapleczem socjalno-biurowym w Redzie przy ulicy Ogrodników 21 na działce 99 i 102 obr. 003", w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy PPU Poldecor II S.C., ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk, z dnia 12.05.2021r. 2021-11-10 15:01:02
dokument Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.2.2021.EG z dnia 15.09.2021r. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym, myjnią oraz obiektem handlowo-usługowym i niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 810/4 obręb Reda 01". 2021-10-06 15:01:18
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.2.2021.EG z dnia 15.09.2021r. dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym, myjnią oraz obiektem handlowo-usługowym i niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 810/4 obręb Reda 01", na wniosek firmy OKTAN BIR BRZESCY Sp. z o. o. ul. Kartuska 51, 83-334 Miechucino 2021-09-27 12:05:41
dokument Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym, myjnią oraz obiektem handlowo-usługowym i niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 810/4 obręb Reda 01", na wniosek firmy "OKTAN" B i R Brzescy Sp. J., ul. Kartuska 51, 83-334 Miechucino, z dnia 23.03.2021r. (data wpływu 25.03.2021r.). - dokument stracił ważność 2021-09-22 12:17:44
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym, myjnią oraz obiektem handlowo-usługowym i niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 810/4 obręb Reda 01", na wniosek firmy "OKTAN" B i R Brzescy Sp. J., ul. Kartuska 51, 83-334 Miechucino, z dnia 23.03.2021r. (data wpływu 25.03.2021r.). 2021-09-22 11:50:39
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także o zakończeniu postępowania dowodowego za w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym, myjnią oraz obiektem handlowo-usługowym i niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 810/4 obręb Reda 01", na wniosek firmy "OKTAN" B i R Brzescy Sp. J., ul. Kartuska 51, 83-334 Miechucino, z dnia 23.03.2021r. (data wpływu 25.03.2021r.). 2021-08-13 15:09:21
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu tut. Organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali lakierni proszkowej łącznie z zapleczem socjalno-biurowym w Redzie przy ulicy Ogrodników 21 na działce 99 i 102 obr. 003", w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy PPU Poldecor II S.C., ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk, z dnia 12.05.2021r. 2021-07-12 14:54:01
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia znak ZK.6220.22.2020.EG z dnia 15.06.2021r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak ZK.6220.22.2020.EG z dnia 24.05.2021r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią bezdotykową w Redzie działki nr 73/15, 73/17, 73/18, 73/19, 73/32, 73/33, 73/37, 73/38, 73/39 obręb Reda 3?. 2021-06-15 15:53:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali lakierni proszkowej łącznie z zapleczem socjalno-biurowym w Redzie przy ulicy Ogrodników 21 na działce 99 i 102 obr. 003", na wniosek firmy PPU Poldecor II S.C., ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk, z dnia 12.05.2021r. 2021-06-15 15:51:08
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w strefie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", realizowanego na działce nr 873 obręb Reda 01 przy ul. Morskiej w Redzie, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pani Sabiny Potrykus. 2021-06-11 14:17:58
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym, myjnią oraz obiektem handlowo-usługowym i niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 810/4 obręb Reda 01", w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy OKTAN B i R Brzescy Sp. J. 2021-06-07 15:38:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowie stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią bezdotykową." 2021-05-28 12:36:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "prowadzeniu punktu skupu surowców wtórnych i złomu oraz przetwarzaniu złomu, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 255/24, w obrębie 0001 przy ul. Drogowców 1 w Redzie" 2021-05-28 10:41:34
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym, myjnią oraz obiektem handlowo-usługowym i niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 810/4 obręb Reda 01", na wniosek firmy ?OKTAN? B i R Brzescy Sp. J., ul. Kartuska 51, 83-334 Miechucino, z dnia 23.03.2021r. (data wpływu 25.03.2021r.). 2021-04-22 10:50:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: "prowadzeniu punktu skupu surowców wtórnych i złomu oraz przetwarzaniu złomu, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 255/24, w obrębie 0001 przy ul. Drogowców 1 w Redzie", prowadzonego na wniosek firmy Redmet Sp. z o. o. 2021-04-22 10:34:08
dokument Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: "budowie stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią bezdotykową", realizowanego na działkach nr: 73/15, 73/17, 73/18, 73/19, 73/32, 73/33, 73/37, 73/38, 73/39, obręb Reda 3 przy ul. Wejherowskiej/Torowej w Redzie, prowadzonego na wniosek firmy Zielona Stacja Sp. z o. o., ul. Oliwska 14, 80-209 Chwaszczyno. 2021-04-22 10:06:49
dokument Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia polegającego na.: "budowie stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią bezdotykową", realizowanego na działkach nr: 73/15, 73/17, 73/18, 73/19, 73/32, 73/33, 73/37, 73/38, 73/39, obręb Reda 3 przy ul. Wejherowskiej/Torowej w Redzie, w związku z pojawieniem się nowych dokumentów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Zielona Stacja Sp. z o. o., ul. Oliwska 14, 80-209 Chwaszczyno. 2021-04-08 15:58:36
dokument Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia polegającego na.: "prowadzeniu punktu skupu surowców wtórnych i złomu oraz przetwarzaniu złomu, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 255/24, w obrębie 0001 przy ul. Drogowców 1 w Redzie", w związku z pojawieniem się nowych dokumentów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Redmet Sp. z o. o. 2021-04-08 15:52:24
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w strefie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", realizowanego na działce nr 873 obręb Reda 01 przy ul. Morskiej w Redzie, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pani Sabiny Potrykus. 2021-02-19 13:54:20
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia polegającego na.: "prowadzeniu punktu skupu surowców wtórnych i złomu oraz przetwarzaniu złomu, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 255/24, w obrębie 0001 przy ul. Drogowców 1 w Redzie", w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Redmet Sp. z o. o. 2021-02-05 15:32:46
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia polegającego na.: "budowie stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią bezdotykową", realizowanego na działkach nr: 73/15, 73/17, 73/18, 73/19, 73/32, 73/33, 73/37, 73/38, 73/39, obręb Reda 3 przy ul. Wejherowskiej/Torowej w Redzie, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Zielona Stacja Sp. z o. o. 2021-02-05 15:31:08
dokument Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowanego na działkach nr: 707/6, 707/7, 707/5, 707/9, 707/4, 707/8 w obrębie Reda 6 przy ul.- w Redzie" w postępowaniu prowadzonym na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego RADOS, Radosław Ponka. 2021-01-08 11:17:37
dokument Ochotnicza Straż Pożarna w Redzie uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2020-12-21 08:07:00
dokument Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowanego na działkach nr: 707/6, 707/7, 707/5, 707/9, 707/4, 707/8 w obrębie Reda 6 przy ul.- w Redzie" w postępowaniu prowadzonym na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego RADOS, Radosław Ponka. 2020-12-15 14:47:51
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu tut. organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w strefie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", realizowanego na działce nr 873 obręb Reda 01 przy ul. Morskiej w Redzie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-12-10 16:49:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, realizowanego na działkach nr: 707/6, 707/7, 707/5, 707/9, 707/4, 707/8 obręb Reda 6, na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego RADOS, Radosław Ponka. 2020-12-10 16:41:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią bezdotykową", realizowanego na działkach nr: 73/15, 73/17, 73/18, 73/19, 73/32, 73/33, 73/37, 73/38, 73/39, obręb Reda 3 przy ul. Wejherowskiej/Torowej w Redzie, na wniosek firmy Zielona Stacja Sp. z o. o., ul. Oliwska 14, 80-209 Chwaszczyno, z dnia 03.11.2020r. 2020-11-19 14:56:05
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "prowadzeniu punktu skupu surowców wtórnych i złomu oraz przetwarzanie złomu, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 255/24, w obrębie 0001 przy ul. Drogowców 1 w Redzie" na wniosek firmy Redmet Sp. z o. o. 2020-10-20 15:34:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w strefie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", realizowanego na działce nr 873 obręb Reda 01, przy ul. Morskiej w Redzie. 2020-10-20 15:30:20
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda" 2020-09-08 15:44:17
dokument Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda". 2020-07-22 15:28:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01" 2020-06-29 15:23:15
dokument Zawiadomienie o zmianie zakresu i nazwy przedsięwzięcia oraz o ponownym wystąpieniu o opinię do RDOŚ, PPIS i PGW WP, w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda" 2020-06-01 14:25:52
dokument Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 2020-04-30 16:19:36
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01" 2020-01-20 12:29:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych na terenie istniejącego zakładu ZOMBRUK Reda, ul. Spółdzielcza, dz. nr ewid. 243/51, obr. 02 Reda" 2020-01-03 15:18:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Redzie przy ul. Łąkowej, działka nr 809, obręb Reda 01 2019-11-12 14:13:39
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek nr 1 z lokalami usługowymi) wraz z halami garażowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym naziemnymi miejscami postojowymi, planowanego do realizacji w rejonie ulic Obwodowej i Bosmańskiej w Redzie, na działkach nr 850/1, 850/2 i 851/8 obręb Reda 01. 2019-11-06 15:23:38
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych -Light Tower i Wind Tower - wraz z halami garażowymi 2019-09-09 14:33:19