Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXI/2020 z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 25 czerwca 2020 roku

Protokół nr XXI/2020

z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Redzie

w dniu 25 czerwca 2020 roku

Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu 25 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 15:06 w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 19 radnych). Obsługę prawną świadczyła mecenas Karolina Szrot.  

W wyniku problemów technicznych związanych z połączeniem mikrofonów, zaistniałych w trakcie obrad XXI sesji, dźwięk nie został utrwalony w programie.

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Bochan
- Dariusz Czylkowski

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 

3. Przyjęcie porządku obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Łukasz Lesner, Teresa Tkaczyk

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 217/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Mateusz Richert

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 217/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXI/215/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Łukasz Lesner, Teresa Tkaczyk

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 218/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat /DRUK NR 218/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXI/216/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Łukasz Lesner, Teresa Tkaczyk

6. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Reda na rok szkolny 2020/2021 /DRUK NR 219/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miasto Reda na rok szkolny 2020/2021 /DRUK NR 219/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXI/217/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Łukasz Lesner, Teresa Tkaczyk

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 220/. (punkt zdjęto z porządku obrad)

8. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr LVI/482/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych /DRUK NR 221/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie oraz jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Agnieszka Dybicz
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr LVI/482/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych /DRUK NR 221/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXI/218/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
NIEOBECNI (2)
Łukasz Lesner, Teresa Tkaczyk


9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 222/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Agnieszka Dybicz
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój
- Małgorzata Lewińska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 222/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXI/219/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (2)
Łukasz Lesner, Teresa Tkaczyk

10. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 223/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 223/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXI/220/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (2)
Łukasz Lesner, Teresa Tkaczyk

11. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Mariusz Kreft
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Mariusz Kreft (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Monika Śledź
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Karol Kreft
- Krystian Melzer
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Zbigniew Kisiel
- Halina Grzeszczuk (Ad Vocem)
- Mateusz Richert (Ad Vocem)
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Emilia Sawicka-Lieder
- Sebastian Kozioł
- Mariusz Kreft
- Krzysztof Krzemiński (Ad Vocem)
- Hanna Janiak

12. Zamknięcie obrad.
 

Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 16:34 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Redzie.

                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                           Kazimierz Okrój

 

 

Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 21 25.06.2020.pdf (PDF, 1.54Mb) 2020-07-13 12:36:21 232 razy
2 prot. 21 25.06.2020.docx (DOCX, 62.16Kb) 2020-07-13 12:36:21 203 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 13-07-2020 12:36:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 13-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 13-07-2020 12:36:21