Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXIII/2020 z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 30 lipca 2020 roku

Protokół nr XXIII/2020

obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 30 lipca 2020 roku

 

Obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu  30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 8:11, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33. Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 17 radnych na sali obrad oraz 1 osoba uczestniczyła zdalnie, łącznie obecnych 18 radnych). Obsługę prawną świadczyła mecenas Karolina Szrot.

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. Otwarcie sesji.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój


2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Kamiński

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

4. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego /DRUK NR 226A/. Przedstawił Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie. Projekt uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego /DRUK NR 226A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/224/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

5. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XX/209/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w Przedszkole nr 3 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Redzie /DRUK NR 227A/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Bochan
- Łukasz Kamiński
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XX/209/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie w Przedszkole nr 3 w Redzie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Redzie /DRUK NR 227A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/225/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

6. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XIV/146/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 228/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XIV/146/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 228/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/226/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

7. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXII/221/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 229/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Bochan
- Łukasz Kamiński
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXII/221/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda /DRUK NR 229/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/227/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

8. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 235/. Przedstawiła Jadwiga Dobrzyńska - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Jadwiga Dobrzyńska
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 235/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/228/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

9. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 230A/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Agnieszka Dybicz
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2020 rok /DRUK NR 230A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/229/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

10. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 231A/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz – Zastępca Skarbnika Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Redzie.

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 231A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/230/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

11. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Reda w roku 2019.

a) Prezentacja raportu.
Burmistrz Krzysztof Krzemiński przedstawił w skrócie najważniejsze punkty z raportu.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój

b) Debata nad przedstawionym raportem.

W dyskusji wzięli udział:
- Mateusz Richert
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Fedde
- Krystian Melzer
- Violetta Mackiewicz-Sasiak (Ad Vocem)
- Dariusz Czylkowski
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Jadwiga Dobrzyńska

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2019 /DRUK NR 232A/.

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2019 /DRUK NR 232A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/231/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (16)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
PRZECIW (2)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk
 

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2019 rok /DRUK NR 233A/. W imieniu nieobecnej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Teresy Tkaczyk przedstawiła Radna Karolina Bochan. Członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Redy oraz informację o stanie mienia komunalnego. Pozytywnie zaproponowali ich zatwierdzenie przy jednym głosie wstrzymującym się na pięć osób obecnych. Za taką decyzją Komisji przemawiał fakt wykonania na zaakceptowanym poziomie budżetu miasta za poprzedni rok budżetowy oraz pozytywna o nich opinia organu nadzoru, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa wyrażona w Uchwale  Nr 090/g124/A/II/20 (Treść wystąpienia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik Jadwiga Dobrzyńska. Przedstawiła ogólne zarysy kwot przychodów i wydatków w roku 2019.

Następnie zastępca przewodniczącej Komisji Finansów i Budżetu Pan Radosław Farion przedstawił opinię radnych o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Burmistrza Miasta za rok 2019, co stanowi załącznik  do protokołu nr 2.

W trakcie omawianego punktu salę obrad opuścił radny Zbigniew Kisiel co zostało odnotowane na liście obecności w programie esesja.

W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Bochan
- Kazimierz Okrój
- Radosław Farion
- Jadwiga Dobrzyńska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2019 rok /DRUK NR 233A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/232/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
PRZECIW (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Mariusz Kreft
BRAK GŁOSU (1)
Zbigniew Kisiel
NIEOBECNI (3)
Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy absolutorium za 2019 rok /DRUK NR 234A/. W imieniu nieobecnej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Teresy Tkaczyk przedstawiła Radna Karolina Bochan.

W dyskusji wzięli udział:
- Karolina Bochan
- Dariusz Czylkowski
- Kazimierz Okrój
- Krzysztof Krzemiński
- Violetta Mackiewicz-Sasiak

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy absolutorium za 2019 rok /DRUK NR 234A/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIII/233/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Karol Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Monika Śledź
PRZECIW (2)
Mariusz Kreft, Violetta Mackiewicz-Sasiak
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Emilia Sawicka-Lieder, Teresa Tkaczyk


14. Zapytania oraz wolne wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Mariusz Kreft
- Karol Kreft
- Mateusz Richert
- Radosław Farion
- Łukasz Kamiński
- Monika Śledź

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 14 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=qQfAdWZTm50


15. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 10:36 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

 

 

 

 

 


Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 23 30.07.2020.docx (DOCX, 18.69Kb) 2020-07-31 10:01:21 153 razy
2 prot. 23 30.07.2020.pdf (PDF, 4.87Mb) 2020-07-31 10:01:21 177 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 31-07-2020 10:01:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 31-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 31-07-2020 10:01:21