Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXIV/2020 z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 29 września 2020 roku

Protokół nr XXIV/2020

obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 29 września 2020 roku

 

Obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Redzie rozpoczęły się w dniu  29 września 2020 r. (środa) o godz. 15:00, sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Dyskusja i głosowanie odbyła się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady prowadził sesję z Sali obrad Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Sesję otworzył Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie, który na wstępie stwierdził prawomocność obrad (obecnych 21 radnych). Obsługę prawną świadczyła mecenas Karolina Szrot.

Obecni:

1. Karolina Bochan
2. Andrzej Byczkowski
3. Dariusz Czylkowski
4. Radosław Farion
5. Katarzyna Fedde
6. Zbigniew Frybezowski
7. Leszek Hebel
8. Zbigniew Kisiel
9. Sebastian Kozioł
10. Karol Kreft
11. Mariusz Kreft
12. Łukasz Lesner
13. Małgorzata Lewińska
14. Violetta Mackiewicz-Sasiak
15. Krystian Melzer
16. Kazimierz Okrój
17. Katarzyna Osiecka-Brzeska
18. Mateusz Richert
19. Emilia Sawicka-Lieder
20. Monika Śledź
21. Teresa Tkaczyk

1. link do spotkania
 


2. Otwarcie sesji.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Karol Kreft
- Kazimierz Okrój
 


3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 

4. Przyjęcie porządku obrad.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


5. Omówienie bieżących inwestycji w mieście.
Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Kazimierz Okrój


6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego /DRUK NR 236/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Kazimierz Okrój
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej i Hieronima Derdowskiego /DRUK NR 236/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/234/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Osiecka-Brzeska


7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy /DRUK NR 237/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Kazimierz Okrój
- Halina Grzeszczuk
- Łukasz Lesner

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy /DRUK NR 237/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/235/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat. /DRUK NR 238/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat. /DRUK NR 238/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/236/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy. /DRUK NR 239/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Kozioł

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, zlokalizowanym na terenie Miasta Redy. /DRUK NR 239/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/237/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Redy /DRUK NR 240/. Przedstawił Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.
 

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Lesner
- Krzysztof Krzemiński
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Redy /DRUK NR 240/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/238/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (1)
Katarzyna Osiecka-Brzeska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Violetta Mackiewicz-Sasiak, Emilia Sawicka-Lieder


11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy/DRUK NR 241/. Przedstawił Krystian Mezler – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Redzie. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu.


W dyskusji wzięli udział:
- Krystian Melzer
- Łukasz Lesner
- Kazimierz Okrój
- Emilia Sawicka-Lieder
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Violetta Mackiewicz-Sasiak
- Halina Grzeszczuk
- Mateusz Richert

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Redy/DRUK NR 241/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/239/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
PRZECIW (1)
Violetta Mackiewicz-Sasiak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Katarzyna Osiecka-Brzeska


12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Redzie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem będzie ta sama, dotychczas wynajmowana nieruchomość, na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r /DRUK NR 242/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywna opinię Komisji Oświaty oraz Komisji Finansów i Budżetu.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Kazimierz Okrój
- Emilia Sawicka-Lieder
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Redzie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem będzie ta sama, dotychczas wynajmowana nieruchomość, na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r /DRUK NR 242/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/240/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk

13. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Reda konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok /DRUK NR 243/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.
W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Kazimierz Okrój
- Sebastian Kozioł
- Katarzyna Osiecka-Brzeska
- Violetta Mackiewicz-Sasiak

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Reda konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok /DRUK NR 243/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/241/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Radosław Farion, Karol Kreft, Katarzyna Osiecka-Brzeska


14. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/482/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych./DRUK NR 244/. Przedstawił Łukasz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Oświaty oraz Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Łukasz Kamiński
- Kazimierz Okrój
- Emilia Sawicka-Lieder
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/482/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie gromadzenia przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych./DRUK NR 244/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/242/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk
BRAK GŁOSU (1)
Zbigniew Kisiel


15. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 245/. Przedstawiła Halina Grzeszczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Halina Grzeszczuk
- Mateusz Richert
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Redy /DRUK NR 245/..

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/243/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


16. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021 rok /DRUK NR 246/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.


W dyskusji wzięli udział:
- Agnieszka Dybicz
- Kazimierz Okrój
- Katarzyna Osiecka-Brzeska

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2021 rok /DRUK NR 246/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/244/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


17. Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 247/. Przedstawiła Agnieszka Dybicz - Skarbnik Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Redzie.


Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 247/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/245/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


18. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Reda /DRUK NR 248/. Przedstawiła Hanna Janiak - Sekretarz Miasta Redy. Projekt uzyskał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Redzie.

W dyskusji wzięli udział:
- Hanna Janiak
- Sebastian Kozioł
- Kazimierz Okrój

Głosowano w sprawie:
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Reda /DRUK NR 248/.

Wyniki głosowania
Uchwała nr XXIV/246/2020 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Karolina Bochan , Andrzej Byczkowski , Dariusz Czylkowski, Radosław Farion, Katarzyna Fedde, Zbigniew Frybezowski, Leszek Hebel, Zbigniew Kisiel, Sebastian Kozioł, Karol Kreft, Mariusz Kreft, Łukasz Lesner, Małgorzata Lewińska , Violetta Mackiewicz-Sasiak, Krystian Melzer, Kazimierz Okrój, Katarzyna Osiecka-Brzeska , Mateusz Richert, Emilia Sawicka-Lieder, Monika Śledź, Teresa Tkaczyk


19. Zapytania oraz wolne wnioski (wskazane kierowanie zapytań do dyskusji poprzez komunikator – czat).

W dyskusji wzięli udział:
- Dariusz Czylkowski

Szczegółowy zapis dyskusji w punkcie 19 porządku obrad, jak i podczas całej sesji, jest dostępny online, pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=Mgs7ZQw4cso


20. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godz. 16:39 Przewodniczący Kazimierz Okrój zamknął obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

                                                                                            Kazimierz Okrój

 

 

 

 


Przygotował(a): Beata Lubińska


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 prot. 24 29.09.2020.pdf (PDF, 2.49Mb) 2020-11-24 11:05:56 122 razy
2 prot. 24 29.09.2020.docx (DOCX, 18.36Kb) 2020-11-24 11:05:56 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Lubińska 24-11-2020 11:05:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Lubińska 24-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Lubińska 24-11-2020 11:07:10