Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr GN.33.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokonania, z urzędu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących w użytkowaniu wieczystym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 77 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
zarządzam,  co następuje:
§ 1. 1. Dokonać z urzędu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonać z urzędu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, opisanych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonać z urzędu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Tut. organ odstąpi od aktualizacji opłat rocznych dla nieruchomości wymienionych w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przed zakończeniem postępowania o aktualizację.
5. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,  wymienionych  w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3, nastąpi po wykazaniu wzrostu wartości tych nieruchomości, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach szacunkowych.
6. Informacja o przystąpieniu do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Miasta Redy


Krzysztof Krzemiński

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr GN.33.2022.pdf (PDF, 269.81Kb) 2022-09-12 14:21:53 44 razy
2 załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do zarządzenia Nr GN.33.2022 z dnia 9 .09.2022 w sprawie dokonania, z urzedu, zaktualizacji opłat z tyt. uż. wiecz..docx (DOCX, 56.30Kb) 2022-09-12 14:21:53 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 12-09-2022 14:21:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 12-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 12-09-2022 14:22:09