Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na drogę dojazdową do posesji, na czas ozanczony , do 3 lat, położona w Redzie przy ul. Orzeszkowej Maciej Lewandowski 2015-02-19 12:16:25 edycja dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na drogę dojazdową do posesji, na czas ozanczony , do 3 lat, położona w Redzie przy ul. Orzeszkowej Maciej Lewandowski 2015-02-19 12:15:50 dodanie dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę , na okres do 3 lat położona w Redzie przy ul. Gniewowskiej Maciej Lewandowski 2015-02-19 12:13:00 edycja dokumentu
Wykaz - nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę , na okres do 3 lat położona w Redzie przy ul. Gniewowskiej Maciej Lewandowski 2015-02-19 12:12:36 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:47:27 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:44:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-02-18 14:34:14 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.2.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej. Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:24:52 dodanie dokumentu
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017 Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:20:45 edycja dokumentu
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017 Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:20:08 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-02-18 14:18:03 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:17:29 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:13:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-02-18 14:12:44 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:12:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-02-18 14:09:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-02-18 14:08:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-02-18 14:07:11 dodanie dokumentu
V sesja Rady Miejskiej w Redzie 25 lutego 2015r. (środa) o godz. 16.00 Maciej Lewandowski 2015-02-18 14:06:55 dodanie dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2015-02-18 13:29:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:33:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:30:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:28:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:28:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:27:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:27:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:26:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:18:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-18 12:09:16 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon ul. Puckiej, Długiej i Harcerskiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/353/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 grudnia 2001r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2002r. Nr 11, poz. 187) Stanisław Frank 2015-02-17 11:52:49 usunięcie dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie - części północnej, na obszarze pasa drogowego ulicy 12 Marca Stanisław Frank 2015-02-17 11:52:23 usunięcie dokumentu
Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej, Sportowej i Łąkowej. Stanisław Frank 2015-02-17 11:42:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. Stanisław Frank 2015-02-17 11:39:41 dodanie dokumentu
Dembek Andrzej Maciej Lewandowski 2015-02-16 09:14:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:49:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:49:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:47:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:47:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:46:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2015-02-12 16:42:58 edycja dokumentu