Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OK.5.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:23:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole i do publicznej szkoły. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:23:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.3.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:23:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:22:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.1.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:22:39 edycja dokumentu
Zarządznie nr GK.1/14 Burmistrza Miasta Reda z dnia 02.01.2014 r. w sprawie przyjęcia instrukcji administracyjnej w Urzędzie Miasta Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:13:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2.MOPS.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.02.2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:11:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1.MOPS.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.02.2014 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:10:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.54.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:02:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.53.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:02:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.52.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres, do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:02:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.51.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym dzierżawcom i najemcy na okres do 3 lat Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:01:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.50.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w najem najemcy, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:01:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.49.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres, do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:01:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.48.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:01:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.47.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:01:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.46.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do sprzedaży Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:00:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.45.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 12:00:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.44.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu, na okres 20 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:57:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.43.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr GN.50.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18.11.2014r. o ustaleniu wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Reda Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:57:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.42.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:57:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.41.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 października 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:56:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.40.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia dnia 9 września 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres, do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:56:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.39.2015 Burmistrza Mista Redy z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat bez przeprowadzenia procedury przetargowej. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:56:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.37.2015 Burmistrza Mista Redy z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na okres, do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:55:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.36.2015 Burmistrza Mista Redy z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:55:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.34.2015 Burmistrza Mista Redy z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu wykorzystywanego pod stację transformatorową, zlokalizowaną w budynku po byłej wymiennikowni ciepła na działce nr 680/4 obszaru 954 m2 w Redzie przy ul. Norwida Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:52:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.33.2015 Burmistrza Mista Redy z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:51:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.32.2015 Burmistrza Mista Redy z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:51:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.31.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:51:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.30.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:51:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.29.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:50:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.38.2015 Burmistrza Mista Redy z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:50:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.27.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Redy przeznaczonej do sprzedaży Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:50:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.26.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:49:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.24.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:49:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.25.2015 Brurmistrza Miasta Redy z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:49:17 edycja dokumentu
Zarządznie Nr GN.23.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy, do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:44:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.18.2015 r. Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:44:22 edycja dokumentu
Zarządznie Nr GN.17.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 11:44:09 edycja dokumentu