Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR MOPS.11.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pani Darii Radka - samodzielnego referenta ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i administracyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie. Krzysztof Lubner 2024-04-16 11:17:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR.MOPS.6.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Krzysztof Lubner 2024-04-16 11:16:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR MOPS.5.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego. Krzysztof Lubner 2024-04-16 11:16:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR MOPS.3.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pani Weroniki Klemenskiej - inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie. Krzysztof Lubner 2024-04-16 11:15:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR MOPS.7.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia pani Genowefy Bojke - głównego specjalisty ds. organizacji i kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie. Krzysztof Lubner 2024-04-16 11:14:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR MOPS.4.2024 BURMISTRZ MIASTA REDY z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych. Krzysztof Lubner 2024-04-16 11:13:54 dodanie dokumentu
Interpelacja dotycząca wniosku o udostępnienie kopii faktur potwierdzających prawidłowe wydatkowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań w 2023 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Krzysztof Lubner 2024-04-15 10:27:45 edycja dokumentu
Interpelacja dotycząca udostępnienia kopii faktur potwierdzających prawidłowe wydatkowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań w 2023 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Krzysztof Lubner 2024-04-15 10:27:25 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.20.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok. Na Krzysztof Lubner 2024-04-15 10:22:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.18.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok. Na Krzysztof Lubner 2024-04-15 10:21:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2024-04-12 10:12:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Obwodowej i Rolniczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Hanna Dziubek-Lechowska 2024-04-12 10:10:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.19.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy. Krzysztof Lubner 2024-04-11 15:45:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pracę - MOPS Krzysztof Lubner 2024-04-11 15:44:57 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Krzysztof Lubner 2024-04-11 12:00:44 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Krzysztof Lubner 2024-04-11 12:00:30 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Krzysztof Lubner 2024-04-11 12:00:17 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Krzysztof Lubner 2024-04-11 12:00:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Krzysztof Lubner 2024-04-11 11:57:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Krzysztof Lubner 2024-04-11 11:56:06 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji 2018-2024 Beata Lubińska 2024-04-11 10:46:34 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji 2018-2024 Beata Lubińska 2024-04-11 10:46:02 dodanie dokumentu
Oświadczenia na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji 2018-2024 Beata Lubińska 2024-04-11 10:45:35 usunięcie dokumentu
Oświadczenie na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji 2018-2024 Beata Lubińska 2024-04-11 10:43:34 edycja dokumentu
Oświadczenie na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji 2018-2024 Beata Lubińska 2024-04-11 10:43:20 dodanie dokumentu
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Redzie z dnia 8 kwietnia 2024r. Krzysztof Lubner 2024-04-10 14:05:17 dodanie dokumentu
PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2024-04-10 11:39:44 dodanie dokumentu
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "wykonaniu otworów studziennych zastępczych o nr: T-Ib, T-IVa, 6d, 10c i likwidacji istniejących otworów studziennych o nr: T-Ia, T-IV, 6c, 10b na ujęciu wód podziemnych Reda na terenie działek o nr ew.: gmina Reda, powiat wejherowski: 79 - 0bręb 0005 Reda, 508 i 721 - obręb 0006 Reda; gmina Puck, powiat pucki: 1476/11 - obręb 0011 Moście Błota, województwo pomorskie". Ewelina Gularska 2024-04-10 10:25:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR GN.15.2024 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat. Krzysztof Lubner 2024-04-09 15:35:51 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat Krzysztof Lubner 2024-04-09 15:31:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie.ZK.1.2024 z dnia 2024-04-05 Maciej Lewandowski 2024-04-08 15:24:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Redy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki "D", położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie. Maciej Lewandowski 2024-04-08 14:55:40 dodanie dokumentu
Plan zamówień na 2024 rok Justyna Wójcik 2024-04-08 11:06:48 edycja dokumentu
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - GMINA MIASTO REDA - DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I SUMARYCZNEJ KWOCIE WYPŁACONYCH DOTACJI Joanna Frankowska 2024-04-08 10:22:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego Maciej Lewandowski 2024-04-05 15:42:41 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzeniu na terenie Gminy Miasto Reda inwentaryzacji obiektów zabytkowych Hanna Dziubek-Lechowska 2024-04-04 15:37:20 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzeniu na terenie Gminy Miasto Reda inwentaryzacji obiektów zabytkowych Hanna Dziubek-Lechowska 2024-04-04 15:35:11 dodanie dokumentu
Interpelacja dotycząca wniosku o udostępnienie kopii faktur potwierdzających prawidłowe wydatkowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań w 2023 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Krzysztof Lubner 2024-04-04 11:35:00 edycja dokumentu
Interpelacja dotycząca wniosku o udostępnienie kopii faktur potwierdzających prawidłowe wydatkowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań w 2023 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Krzysztof Lubner 2024-04-04 11:33:50 dodanie dokumentu
Interpelacja dotycząca udostępnienia kopii faktur potwierdzających prawidłowe wydatkowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań w 2023 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Krzysztof Lubner 2024-04-04 11:32:49 dodanie dokumentu