Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr MOPS.21.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Zaręba specjalista pracy socjalnej Krzysztof Lubner 2022-05-12 14:18:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy nr MOPS.23.2022 z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasto Reda. Krzysztof Lubner 2022-05-12 14:18:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy nr MOPS.23.2022 z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasto Reda. Krzysztof Lubner 2022-05-12 14:15:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr MOPS.21.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Zaręba specjalista pracy socjalnej Krzysztof Lubner 2022-05-12 14:13:43 dodanie dokumentu
Komunikat WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie firm zewnętrznych (dotyczy Programu "Czyste Powietrze") Joanna Frankowska 2022-05-12 12:04:41 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 Beata Lubińska 2022-05-11 12:09:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2022-05-11 10:01:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kazimierskiej i Obwodowej tj. dla działki o numerze ewidencyjnym 905, obr. 2 w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2022-05-11 09:59:56 edycja dokumentu
Plan Zamówień na 2022r. Daria Grzesik 2022-05-10 12:56:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.27.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 maja 2022 r. o zmianie planu finansowego dla wydzielonego rachunku zwanego dalej "Funduszem Pomocy" na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku. Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-10 11:21:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.25.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-10 11:19:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.26.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-10 11:19:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.25.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-10 11:17:51 dodanie dokumentu
Plan Zamówień na 2022r. Daria Grzesik 2022-05-10 08:30:11 edycja dokumentu
Plan Zamówień na 2022r. Daria Grzesik 2022-05-10 08:22:41 edycja dokumentu
Katarzyna Zielińska Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-10 07:25:30 dodanie dokumentu
Wojciech Kozłowski Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-10 07:24:18 dodanie dokumentu
Tadeusz Wiśniewski Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-10 07:23:48 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w sprawie Planu transportowego dla Miasta Wejherowa i Gmin z którymi Miasto zawarło porozumienia komunalne. Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-09 14:43:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-09 08:46:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat, w drodze przetargów ustnych, nieograniczonych pod 5 odrębnych stanowisk handlowych przy ulicy Gniewowskiej Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-06 15:19:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.13.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres do 5 lat, w drodze przetargów ustnych, nieograniczonych pod 5 odrębnych stanowisk handlowych. Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-05-06 15:15:17 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVII/2021 z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 28 kwietnia 2022 roku Beata Lubińska 2022-05-05 16:07:23 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 12 maja 2022r (czwartek) o godz. 16:00 Beata Lubińska 2022-05-05 09:45:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.15.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. Krzysztof Lubner 2022-05-04 13:07:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Joanna Adryjańska 2022-05-04 12:52:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Joanna Adryjańska 2022-05-04 12:52:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.13.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2022 rok Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-04-29 15:04:16 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 16:15 Beata Lubińska 2022-04-29 10:15:01 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 21 kwietnia 2022r. (czwartek) o godz. 15:30 Beata Lubińska 2022-04-29 09:32:51 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 Beata Lubińska 2022-04-29 09:32:30 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 Patrycja Krauze-Maślankowska 2022-04-29 08:39:30 dodanie dokumentu
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE SKŁADANE PRZEZ MIASTO REDA 2020-2022 Krzysztof Lubner 2022-04-28 17:00:16 usunięcie dokumentu
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE SKŁADANE PRZEZ MIASTO REDA 2020-2022 Maciej Lewandowski 2022-04-28 15:21:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.24.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie planu finansowego dla wydzielonego rachunku zwanego dalej "Funduszem Pomocy" na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku. Krzysztof Lubner 2022-04-28 13:58:32 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr FN.24.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2022 r.o zmianie planu finansowego dla wydzielonego rachunku zwanego dalej "Funduszem Pomocy" na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku. Krzysztof Lubner 2022-04-28 13:58:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.24.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie planu finansowego dla wydzielonego rachunku zwanego dalej "Funduszem Pomocy" na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku. Maciej Lewandowski 2022-04-28 12:53:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w kompleksie Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie (obr.1) stanowiącej część działki nr 43/124 Krzysztof Lubner 2022-04-27 14:28:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.12.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony, w drodze przetargów ustnych, nieograniczonych pod 3 odrębne stanowiska na prowadzenie usług z zakresu handlu i gastronomii w mobilnych punktach ? pojazdach typu Food Truck Krzysztof Lubner 2022-04-27 14:26:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr GN.12.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony, w drodze przetargów ustnych, nieograniczonych pod 3 odrębne stanowiska na prowadzenie usług z zakresu handlu i gastronomii w mobilnych punktach ? pojazdach typu Food Truck Krzysztof Lubner 2022-04-27 14:25:09 dodanie dokumentu