Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Inspektor/ Podinspektor/ Specjalista w Referacie Urbanistyki i Architektury Maciej Lewandowski 2024-02-05 07:23:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego oraz przygotowaniu projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach 1352, 1348 oraz na części działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie Maciej Lewandowski 2024-02-02 15:26:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego oraz przygotowaniu projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na działkach 1352, 1348 oraz na części działki nr 1347 (obręb 1) w Redzie Maciej Lewandowski 2024-02-02 15:24:55 dodanie dokumentu
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 39 Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1 Beata Gacioch 2024-02-02 12:34:17 dodanie dokumentu
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE WCZKG.4539 woj. pomorskie WIATR/2 pomorskie od 18:00/02.02 do 15:00/03.02.2024 Beata Gacioch 2024-02-02 07:48:22 edycja dokumentu
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE WCZKG.4539 woj. pomorskie WIATR/2 pomorskie od 18:00/02.02 do 15:00/03.02.2024 Beata Gacioch 2024-02-02 07:47:49 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie hydrologiczne Państwowej Służby Geologicznej Nr 1/2024 na okres 01.02.2024 do 29.02.2024 Beata Gacioch 2024-02-01 08:05:37 dodanie dokumentu
Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy - do zaopiniowania projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok 2024. Joanna Adryjańska 2024-01-31 14:08:39 edycja dokumentu
Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy - do zaopiniowania projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Reda na rok 2024. Joanna Adryjańska 2024-01-31 14:07:33 dodanie dokumentu
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 35 Silny wiatr/2 od godz. 00:00 dnia 01.02.2024 do godz. 22:00 dnia 01.02.2024 powiaty: lęborski(20), pucki(16), Słupsk(16), słupski(19), wejherowski(20) Beata Gacioch 2024-01-31 13:32:19 dodanie dokumentu
Protokół nr LXXII/2024 z obrad LXXI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 31 stycznia 2024 roku Beata Lubińska 2024-01-31 12:14:18 dodanie dokumentu
Protokół nr LXXI/2024 z obrad LXXI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 25 stycznia 2024 roku Beata Lubińska 2024-01-31 12:13:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.3.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. Maciej Lewandowski 2024-01-31 11:46:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku znak GD.ZUZ.3.4210.816.2023.AR Joanna Adryjańska 2024-01-31 11:43:12 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2024-01-31 11:41:26 edycja dokumentu
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni Odwołanie ostrzeżenia Nr: 8 z dnia 29.01.2024 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2; Przebieg: Zjawisko zakończyło się. Beata Gacioch 2024-01-31 10:11:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.2.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie określenia wzorów wniosków w ramach Programu ?Rodzina Na Plus? w latach 2021-2024 Maciej Lewandowski 2024-01-31 09:47:41 dodanie dokumentu
LXXII sesja Rady Miejskiej w Redzie - dnia 31 stycznia 2024r. (środa) o godz. 7:00 Beata Lubińska 2024-01-30 10:12:23 edycja dokumentu
LXXII sesja Rady Miejskiej w Redzie - dnia 31 stycznia 2024r. (środa) o godz. 7:00 Beata Lubińska 2024-01-30 08:36:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.24.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Maciej Lewandowski 2024-01-30 07:20:37 dodanie dokumentu
powiadomienie WCZKG.4526 woj. pomorskie IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 Reda od 11:34/29.01.2024 do 13:00/01.02.2024. Beata Gacioch 2024-01-29 12:24:31 dodanie dokumentu
WCZKG.4524 Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 zlewnia rzeki Bystrzenicy i rzeki Redy Beata Gacioch 2024-01-29 07:51:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym na wniosek Gminy Miasto Reda Ewelina Gularska 2024-01-26 16:08:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie, w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonym na wniosek Gminy Miasto Reda Ewelina Gularska 2024-01-26 16:08:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Miasto Redy dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie Ewelina Gularska 2024-01-26 16:04:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Miasto Redy dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie węzła integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów", realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 436/36, 436/35, obręb Reda 01, przy ul. Leśnej w Redzie Ewelina Gularska 2024-01-26 16:04:16 dodanie dokumentu
Zmiana ostrzeżenia Nr: 8 z dnia 25.01.2024 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 od 12:53/26.01.2024 do 13:00/28.01.2024. Beata Gacioch 2024-01-26 14:07:46 edycja dokumentu
Zmiana ostrzeżenia Nr: 8 z dnia 25.01.2024 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 od 12:53/26.01.2024 do 13:00/28.01.2024. Beata Gacioch 2024-01-26 14:06:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.50.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym nr 2 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Krzysztof Lubner 2024-01-26 13:59:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.4.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Krzysztof Lubner 2024-01-26 13:56:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.49.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Krzysztof Lubner 2024-01-26 13:56:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OK.48.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Krzysztof Lubner 2024-01-26 13:55:44 dodanie dokumentu
WCZKG.4512 IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 pomorskie (3 powiaty) od 20:00/26.01 do 11:00/27.01.2024 Dotyczy powiatów: lęborski, pucki i wejherowski. Beata Gacioch 2024-01-26 10:32:57 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.4514 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień: 2 Ważność: od godz. 09:38 dnia 26.01.2024 do godz. 13:00 dnia 28.01.2024 Obszar: Wieprza od źródła do Bystrzenicy (pomorskie) Beata Gacioch 2024-01-26 10:29:29 dodanie dokumentu
IMGW-PIB OSTRZEGA: Silny wiatr/1, od godz. 03:00 dnia 25.01.2024 do godz. 09:00 dnia 25.01.2024 Dorota Kobiella 2024-01-25 07:57:25 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.4503 - Silny sztorm/3, od godz. 14:00 dnia 24.01.2024 do godz. 07:00 dnia 25.01.2024 oraz Sztorm/2, od godz. 14:00 dnia 24.01.2024 do godz. 09:00 dnia 25.01.2024 Dorota Kobiella 2024-01-24 14:40:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OK.53.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Miasto Reda. Krzysztof Lubner 2024-01-24 12:22:44 dodanie dokumentu
Sebastian Jacek Zomkowski Krzysztof Lubner 2024-01-24 11:02:27 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.4496 wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 13:12 dnia 23.01.2024 do godz. 13:00 dnia 25.01.2024 Beata Gacioch 2024-01-23 14:45:46 dodanie dokumentu
IMGW-PIB OSTRZEGA OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 29 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 Ważność od godz. 18:00 dnia 23.01.2024 do godz. 03:00 dnia 24.01.2024 Beata Gacioch 2024-01-23 14:43:14 dodanie dokumentu