Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Organizacyjnego

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr OR.1.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie 2015-01-20 09:10:42
dokument Zarządzenie Nr OR.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda 2015-01-20 08:52:54
dokument Zarządzenie Nr OR.3.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta w Redzie 2015-01-20 09:22:37
dokument Zarządzenie Nr OR.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda 2015-01-20 09:27:44
dokument Zarządzenie Nr OR MOPS 5/2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2015-01-20 09:31:30
dokument Zarządzenie Nr OR MOPS 6/2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2015-01-20 09:33:16
dokument Zarządzenie Nr OR.7.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie 2015-01-20 09:35:31
dokument Zarządzenie Nr OR.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem 2015-01-20 09:37:23
dokument Zarządzenie Nr OR.9.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń w Urzędzie Miasta w Redzie 2015-01-20 09:38:50
dokument Zarządzenie Nr OR.10.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta w Redzie, nie opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej 2015-01-20 09:40:34
dokument Zarządzenie Nr OR.11.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie 2015-01-20 09:42:40
dokument Zarządzenie Nr OR.12.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2014r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda. 2015-01-20 09:43:51
dokument Zarządzenie Nr OR.13.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 kwietnia 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR.13/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy Burmistrzem Miasta Redy, Zastępcą Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. 2015-01-20 09:45:01
dokument Zarządzenie Nr OR.14.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie 2015-01-20 09:45:52
dokument Zarządzenie Nr OR.15.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie rozpowszechniania materiałów promocyjnych Gminy Miasto Reda 2015-01-20 09:46:53
dokument Zarządzenie Nr OR.16.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej 2015-01-20 09:47:38
dokument Zarządzenie Nr OR.17.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela 2015-01-20 09:48:45
dokument Zarządzenie Nr OR.18.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 maja 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR/8/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu tworzenia projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów aktów prawnych i Burmistrza Miasta oraz postępowania z nimi 2015-01-20 09:49:44
dokument Zarządzenie Nr OR.19.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 maja 2014r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR/16/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta Redy. 2015-01-20 09:51:05
dokument Zarządzenie Nr OR.20.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzienia postępowań administracyjnych w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach 2015-01-20 09:53:36
dokument Zarządzenie Nr OR.21.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie siedziby Gminy Miasto Reda 2015-01-20 09:56:07
dokument Zarządzenie Nr OR.21A.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla budynku Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 2015-03-17 11:31:52
dokument Zarządzenie Nr OR.22.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie 2015-01-20 09:58:17
dokument Zarządzenie Nr OR.23.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lipca 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 9/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzania regulaminu pracy w Urzędzie Miasta w Redzie 2015-01-20 10:00:54
dokument Zarządzenie Nr OR.24.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent 2015-01-20 10:03:22
dokument Zarządzenie Nr OR.25.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian na święto przypadające w innym dniu niż niedziela 2015-01-20 10:04:51
dokument Zarządzenie Nr OR.26.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 października 2014 r. o zmianie zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda 2015-01-20 10:06:10
dokument Zarządzenie Nr OR.27.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli Pracowników w Urzedzie Miasta w Redzie 2015-01-20 10:07:24
dokument Zarządzenie Nr OR.28.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie 2015-01-20 10:08:47
dokument Zarządzenie Nr OR.29.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie upowaznienia Zastępcy Burmistrza Miasta Redy oraz Sekretarza Miasta do prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Reda oraz Urzędu Miasta w Redzie 2015-03-13 15:43:43
dokument Zarządzenie Nr OR.30.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Redy 2015-03-13 15:46:49