Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr OK.25.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 im płk. Kazimierza Pruszkowskieg w Redzie w zakresie zarządu mieniem. 2017-09-08 14:33:13
dokument Zarządzenie Nr OK.24.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2017 rok. 2017-08-21 12:33:32
dokument Zarządzenie Nr OK.23.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie. 2017-08-21 09:41:24
dokument Zarządzenie Nr OK.22.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-10 10:57:12
dokument Zarządzenie Nr OK.21.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstwowej nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-10 10:42:08
dokument Zarządzenie Nr OK.20.2017 Burmisrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegaj acych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-10 10:51:21
dokument Zarządzenie Nr OK.19.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 i w Gminazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-10 10:02:33
dokument Zarządzenie Nr OK.17.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2017-06-22 13:42:57
dokument Zarządzenie Nr OK.16.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 2017-06-01 14:49:36
dokument Zarządzenie Nr OK.15.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie ul. Łąkowa 36/38. 2017-05-22 14:52:14
dokument Zarządzenie Nr OK.14.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie ul. Łąkowa 36/38 2017-05-19 10:08:47
dokument Zarządzenie Nr OK.12.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych z terenu Miasta Redy. 2017-05-11 16:30:08
dokument Zarządzenie Nr OK.11.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II Szkół Podstawowych z terenu Miasta Redy. 2017-05-11 16:24:30
dokument Zarządzenie Nr OK.10.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2017-03-24 14:19:05
dokument Zarządzenie Nr OK.9.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2017-03-20 15:24:57
dokument Zarządzenie Nr OK.8.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2017-03-14 15:02:57
dokument Zarządzenie Nr OK.7.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda 2017-03-17 14:48:54
dokument Zarządzenie Nr OK.6.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, kandydata zamieszkałego w tym obwodzie. 2017-03-17 14:47:50
dokument Zarządzenie Nr OK.5.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Reda. 2017-03-17 14:46:35
dokument Zarządzenie Nr OK.4.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2017-02-17 14:38:51
dokument Zarządzenie Nr OK.3.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwatrym konkursie ofert na realizację zadań pulicznych w 2017 roku. 2017-02-14 13:24:52
dokument Zarządzenie Nr OK.2.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. 2017-02-08 14:53:24
dokument Zarządzenie Nr OK.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 2017-01-04 10:54:33