Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1.MOPS.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:53:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/IN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:51:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/IN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie konkursu na najładniejszy ogród przydomowy i dekorację świąteczną na terenie miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:49:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/IN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu dla lokali socjalnych zlokalizowanych w zasobach Gminy Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/IN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych zlokalizownych w zasobach Gminy Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:45:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/IN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2014" Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:39:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3.IN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017". Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:13:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3.IN.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017". Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:12:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.17.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Redzie ul. Rekowska 36. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:06:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.16.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2016 rok. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:05:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.15.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie ul. Rekowska 36. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:05:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.14.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Redzie ul. Rekowska 36. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:04:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.13.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie ul. Rekowska 36. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:04:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.12.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:03:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.11.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia z działalności sportowej. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:03:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.10.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 kwietnia 2016r. o zmianie zarządzenia nr OK.9.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017". Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:02:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.8.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:02:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.9.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 -2017". Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:02:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.7.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:01:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.6.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 09:00:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.5.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:59:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.4.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:59:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.3.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:58:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.2.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:58:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.1.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:55:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.6.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia-ćwiczeńOSP Reda z zakresu zabezpieczenia imprezy masowej Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:54:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.5.2016 Burmistrza Miasta Reda z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Punktu Kontaktowego-Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie miasta Reda. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:53:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.4.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:33:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.3.2016 Burmistrza Miasta Reda - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie utworzenia struktury formacji obrony cywilnej oraz Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA) na terenie Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:33:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.2.2016 Burmistrza Miasta Reda - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:32:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZK.1.2016 Burmistrza Miasta Reda z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:32:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.37.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia dziewiątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:30:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.33.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:30:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.28.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:29:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.27.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia ósmych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:29:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.26.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:29:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.25.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:28:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.22.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia siódmych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:28:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.39.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:25:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr GN.38.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Patrycja Krauze-Maślankowska 2016-07-22 08:25:35 edycja dokumentu