Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr OR/8/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Reda do Stowarzyszenia Turystycznego "Ziemia Wejherowska" Paweł Kozioł 2015-05-06 10:05:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR/7/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie Paweł Kozioł 2015-05-06 10:03:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR/6/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie. Paweł Kozioł 2015-05-06 10:02:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR/5/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Paweł Kozioł 2015-05-06 09:59:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR/3/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ekonomiczno-finansowych w sprawach oświaty w Urzędzie Miasta w Redzie. Paweł Kozioł 2015-05-06 09:58:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR/2/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ekonomiczno-finansowych w sprawach oświaty w Urzędzie Miasta w Redzie. Paweł Kozioł 2015-05-06 09:57:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR/1/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem. Paweł Kozioł 2015-05-06 09:57:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.4.2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds.opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-05-06 09:57:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR/3/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ekonomiczno-finansowych w sprawach oświaty w Urzędzie Miasta w Redzie. Paweł Kozioł 2015-05-06 09:55:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR/2/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ekonomiczno-finansowych w sprawach oświaty w Urzędzie Miasta w Redzie. Paweł Kozioł 2015-05-06 09:55:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR/1/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem. Paweł Kozioł 2015-05-06 09:53:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/FIN/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Reda Paweł Kozioł 2015-05-04 09:36:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/FIN/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miasta w Redzie na 2012 rok Paweł Kozioł 2015-05-04 09:33:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/FIN/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/FIN/2010 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Miasta Redy oraz Urzędu Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-05-04 09:30:54 dodanie dokumentu
Zarządznie nr IN.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Porządkowego korzystania z placu zabaw Gminy Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-05-04 09:29:37 edycja dokumentu
Zarządznie nr IN.4.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Porządkowego korzystania z placu zabaw Gminy Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-05-04 09:29:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/FIN/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy na lata 2011-2024 Paweł Kozioł 2015-05-04 09:27:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IN.3.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim Maciej Lewandowski 2015-05-04 09:27:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/FIN/2011 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2011 rok Paweł Kozioł 2015-05-04 09:25:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/20/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 Paweł Kozioł 2015-05-04 09:23:10 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2015 r. Maciej Lewandowski 2015-05-04 09:21:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/12/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z środków funduszu przeciwalkoholowego na 2012 rok Paweł Kozioł 2015-05-04 09:20:21 dodanie dokumentu
Sprawozdania za 2014 r. Maciej Lewandowski 2015-05-04 09:19:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr SO/11/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy w 2012 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa Paweł Kozioł 2015-05-04 09:18:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IN.2.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Porządku Domowego do obowiązkowego stosowania w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Reda Maciej Lewandowski 2015-05-04 09:17:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr SO/5/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Redy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku Paweł Kozioł 2015-05-04 09:16:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IN.1.2015 burmistrza Miasta Redy z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu Porządkowego korzystania z boisksportowych Gminy Miasta Reda Maciej Lewandowski 2015-04-29 15:25:36 dodanie dokumentu
Informacje dla wyborców Maciej Lewandowski 2015-04-24 10:43:18 edycja dokumentu
Informacje dla wyborców Maciej Lewandowski 2015-04-24 10:41:25 dodanie dokumentu
Skład obwodowych komisji wyborczych powołanych w mieście Reda Paweł Kozioł 2015-04-22 11:56:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 32/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/FIN/2012 Burmistrza Mista Redy z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Miasta Redy oraz Urzędu Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-04-22 11:06:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Procedury windykacji należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Miasta Redy Paweł Kozioł 2015-04-22 11:04:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/FIN/2009 Burmistrza Mista Redy z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie procedur kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Redy Paweł Kozioł 2015-04-22 11:03:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Instrukcji Gospodarki Kasowej w Urzędzie Miasta w Redzie Paweł Kozioł 2015-04-22 11:01:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Paweł Kozioł 2015-04-22 10:59:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Redy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Maciej Lewandowski 2015-04-22 10:50:00 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Redy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Maciej Lewandowski 2015-04-22 10:46:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Paweł Kozioł 2015-04-22 10:24:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok Paweł Kozioł 2015-04-22 09:52:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/FIN/2012 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Mista Redy Paweł Kozioł 2015-04-22 09:50:22 dodanie dokumentu