Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2014-12-30 08:12:42 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2014-12-29 15:01:07 edycja dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy Stanisław Frank 2014-12-29 13:57:23 usunięcie dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2014-12-29 13:55:40 edycja dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2014-12-29 13:55:15 usunięcie załacznika
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2014-12-29 13:53:33 edycja dokumentu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy z 6 listopada 2014 r. Stanisław Frank 2014-12-29 13:48:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.57.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:41:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.56.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:39:03 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23, o powierzchni 0,8669 ha. Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:27:42 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa na terenie miasta Redy Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:21:30 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa na terenie miasta Redy Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:20:01 usunięcie dokumentu
Opłata targowa Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:15:54 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa na terenie miasta Redy Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:12:53 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:08:47 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Maciej Lewandowski 2014-12-29 13:07:10 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 12:07:54 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 12:02:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 11:52:22 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 11:47:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV oraz słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 482 (obr. 6) - ul. Wodociągowa w Redzie oraz rozbiórce słupa linii napowietrznej SN - 15 kV na fragmencie działki nr 1152 (obr. 6) przy ul. Wodociągowej w Redzie. Stanisław Frank 2014-12-29 11:29:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w Redzie w obrębie 1, oznaczonej numerem działki 185/2 o powierzchni 0,0651 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Maciej Lewandowski 2014-12-29 11:13:30 dodanie dokumentu
Zmiana fragmentu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej - uchwała nr XLVIII/501/2014 z dnia 18.06.2014r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:20:30 dodanie dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy - uchwała nr XLII/453/2014 z dnia 22.01.2014r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:18:30 dodanie dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej, Przemysłowej i Polnej - uchwała nr XXXIV/375/2013 z dnia 26.06.2013r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:16:22 dodanie dokumentu
Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca - części południowej - uchwała nr XXXIV/374/2013 z dnia 26.06.2013r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:14:06 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Długiej i Harcerskiej - uchwała nr XXXII/364/2013 z dnia 28.05.2013r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:11:54 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej i 1-ego Maja - uchwała nr XXXII/365/2013 z dnia 28.05.2013r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:08:07 dodanie dokumentu
Zmiana fragmentu miasta obejmującego północno-zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie - uchwała nr XXX/332/2013 z dnia 27.03.2013r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:06:10 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego pomiędzy ulicami Gdańską i Leśną wzdłuż terenów kolejowych - uchwała nr XXVI/280/2012 z dnia 28.11.2012r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:04:02 dodanie dokumentu
Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ul. Leśnej - uchwała nr XXX/331/2013 z dnia 27.03.2013r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 14:00:27 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Wierzbowej, Wiejskiej i Alei Lipowej - uchwała nr XXVII/291/2012 z dnia 28.12.2012r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:58:36 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy położonego w rejonie ulic Drogowców, Rzemieślniczej i Gniewowskiej - uchwała nr XXVI/279/2012 z dnia 28.11.2012r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:56:44 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy na obszarze jednostki "C" w rejonie ul. Gdańskiej i Obwodowej - uchwała nr XXIII/235/2012 z dnia 27.06.2012r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:54:16 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon ul. Gniewowskiej, dot. dz. nr 480/3 - uchwała nr XX/214/2012 z dnia 25.04.2012r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:51:46 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmująca obszar położony w rejonie ul. Warzywniczej w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9MU - uchwała nr VII/89/2011 z dnia 27.04.2011r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:49:17 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Redy obejmującego obszar położony w rejonie ulic Długiej i Skautów w Redzie - uchwała nr VII/88/2011 z dnia 27.04.2011r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:46:52 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie ulic Cechowej, Puckiej, Wiejskiej, Jodłowej, Akacjowej i Kazimierskiej - w tym zmiany fragmentów planów miejscowych obowiązujących w tym rejonie - uchwała nr VI/78/2011 z dnia 24.03.2011r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:44:55 dodanie dokumentu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki D, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo - uchwała nr V/55/2011 z dnia 16.02.2011r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:42:46 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon Ciechocina, obejmująca obszary położone w rejonie ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie - uchwała nr V/54/2011 z dnia 16.02.2011r. Maciej Lewandowski 2014-12-19 13:38:27 dodanie dokumentu