Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 15.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie procedur kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2015-06-30 14:45:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23 o powierzchni 0,8669 ha. Maciej Lewandowski 2015-06-29 13:36:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2015-06-25 12:40:24 edycja dokumentu
Oświadczenia za 2014 r. Maciej Lewandowski 2015-06-25 12:17:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu studium Stanisław Frank 2015-06-24 13:12:09 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu studium Stanisław Frank 2015-06-24 12:42:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy Stanisław Frank 2015-06-24 12:37:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy Stanisław Frank 2015-06-24 12:34:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2015-06-24 09:40:07 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2015-06-24 09:37:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-06-24 09:32:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-06-24 09:32:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Redy o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej - w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu planu. Stanisław Frank 2015-06-24 09:26:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2015-06-24 09:22:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2015-06-24 09:19:22 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Łąkowej i Alei Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Stanisław Frank 2015-06-24 09:09:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej Stanisław Frank 2015-06-24 09:05:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej Stanisław Frank 2015-06-24 09:00:53 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-06-23 14:46:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-06-23 14:45:18 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-06-23 14:43:38 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-06-23 14:43:05 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2015-06-23 14:42:20 edycja dokumentu
Przebudowa i Rozbudowa budynku (łącznika G) Szkoły Podstawowej Nr 4 na dz. Nr 84/25 i 84/19 obręb 01 na ulicy Łąkowej 36/38 w Redzie Maciej Lewandowski 2015-06-23 14:33:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy. Stanisław Frank 2015-06-19 08:20:18 edycja dokumentu
Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy. Stanisław Frank 2015-06-19 08:19:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej. Stanisław Frank 2015-06-19 08:17:06 edycja dokumentu
Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Jodłowej i Parkowej. Stanisław Frank 2015-06-19 08:16:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.25.2015 Brurmistrza Miasta Redy z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Maciej Lewandowski 2015-06-18 10:00:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr GN.24.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy. Maciej Lewandowski 2015-06-18 09:59:22 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr GN.23.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy, do 3 lat. Maciej Lewandowski 2015-06-18 09:57:47 dodanie dokumentu
Rozbudowa budynku Urzędu Miasta w Redzie połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem przy ulicy Gdańskiej 33, działka nr 527/6 obręb 1. Maciej Lewandowski 2015-06-17 15:42:23 dodanie dokumentu
Informacja z dnia 16 czerwca 2015 r. dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Maciej Lewandowski 2015-06-16 13:00:30 edycja dokumentu
Informacja z dnia 16 czerwca 2015 r. dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Maciej Lewandowski 2015-06-16 12:58:24 dodanie dokumentu
Ósmy przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Puckiej, łącznego obszaru 0,1337 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 536/14 o powierzchni 0,0625 ha i 536/15 o powierzchni 0,0712 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558 Maciej Lewandowski 2015-06-16 12:44:52 dodanie dokumentu
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558, 1361/6 obszaru 0,0014 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894 oraz 1364/6 obszaru 0,0596 ha i 171/35 obszaru 0,0082 ha, wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00005792. Maciej Lewandowski 2015-06-16 12:42:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-06-12 11:53:10 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 13.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-06-12 11:50:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 maja 2015 w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Maciej Lewandowski 2015-06-12 11:44:35 dodanie dokumentu
VIII sesja Rady Miejskiej w Redzie dnia 17 czerwca 2015r. (środa ) o godz. 16.00 Maciej Lewandowski 2015-06-12 11:13:23 dodanie dokumentu