Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR UA.1.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. Hanna Dziubek-Lechowska 2023-01-17 14:18:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR UA.1.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. Hanna Dziubek-Lechowska 2023-01-17 14:16:53 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3598- Sztorm/2, od godz. 06:30 dnia 16.01.2023 do godz. 11:00 dnia 16.01.2023 Dorota Kobiella 2023-01-16 08:07:33 dodanie dokumentu
Protokół nr LVI/2022 z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 29 listopada 2022 roku Beata Lubińska 2023-01-13 12:46:56 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 5 stycznia 2022r. (czwartek) o godz. 17:00 Beata Lubińska 2023-01-13 12:28:48 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 8 grudnia 2022r. (czwartek) o godz. 08:00 Beata Lubińska 2023-01-13 12:27:36 edycja dokumentu
Plan zamówień 2023 rok Justyna Wójcik 2023-01-13 11:14:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FD.1.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie Procedury windykacji należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Miasta Reda Krzysztof Lubner 2023-01-13 10:33:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR ZF.1.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie?. Krzysztof Lubner 2023-01-13 10:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR GO.1.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportujące nieczystości ciekłe z terenu Gminy Miasto Reda. Krzysztof Lubner 2023-01-13 10:31:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.6.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: rocznego opracowania sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia i sprawozdań finansowych za 2022 rok Krzysztof Lubner 2023-01-13 08:26:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.5.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wpłat i wypłat DODATKÓW ENERGETYCZNYCH. Krzysztof Lubner 2023-01-13 08:26:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.4.2023Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-01-13 08:24:48 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3588/sztorm do 9 B, w dzień 12.01 i wieczorem 12.01 Beata Gacioch 2023-01-12 13:25:04 edycja dokumentu
Komunikat WCZKG.3588/sztorm do 9 B, w dzień 12.01 i wieczorem 12.01 Beata Gacioch 2023-01-12 13:23:08 dodanie dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2023 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:57:43 edycja dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2023 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:57:22 edycja dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2022 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:56:47 edycja dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2022 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:55:47 edycja dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2023 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:52:09 dodanie dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2022 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:51:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.1.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie określenia wzorów wniosków w ramach Programu ?Rodzina Na Plus? w latach 2021-2023 Krzysztof Lubner 2023-01-11 12:40:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.2.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Krzysztof Lubner 2023-01-11 12:39:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OK.2.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Krzysztof Lubner 2023-01-11 12:39:10 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3584- Sztorm/2, od godz. 08:00 dnia 11.01.2023 do godz. 13:00 dnia 11.01.2023 Beata Gacioch 2023-01-11 12:09:42 dodanie dokumentu
Przetarg Ustny Ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, u zbiegu ul. Poprzecznej i ul. Józefa Wybickiego, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00026320/4, oznaczonej numerem działki 287/19, obszaru 0,0240 ha, Krzysztof Lubner 2023-01-10 15:24:07 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.104.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok. Krzysztof Lubner 2023-01-10 15:03:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.103.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wpłat i wypłat DODATKÓW ENERGETYCZNYCH. Krzysztof Lubner 2023-01-10 15:02:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.102.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wpłat i wypłat DODATKÓW ENERGETYCZNYCH. Krzysztof Lubner 2023-01-10 15:01:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.101.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok. Krzysztof Lubner 2023-01-10 15:01:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.3.2023Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia w 2023 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla ustanowionego Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Program Inwestycji Strategicznych" zwanego dalej "Funduszem PIS". Krzysztof Lubner 2023-01-10 15:00:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.2.2023Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-01-10 14:59:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.1.2023Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-01-10 14:59:03 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Redzie Krzysztof Lubner 2023-01-10 14:54:32 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Redzie Krzysztof Lubner 2023-01-10 14:54:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.27.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2022 r. o zmianie Zarządzenia NR.OR.22.2021 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu d/s dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-01-10 14:53:11 dodanie dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Maciej Lewandowski 2023-01-10 13:45:51 edycja dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Maciej Lewandowski 2023-01-10 09:42:42 dodanie dokumentu
Opłata targowa Maciej Lewandowski 2023-01-10 09:35:05 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa na terenie miasta Redy Maciej Lewandowski 2023-01-10 09:25:59 edycja dokumentu