Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Posiedzenie dnia 21 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 16:00 Beata Lubińska 2023-02-16 09:51:17 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 21 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 15:30 Beata Lubińska 2023-02-16 09:50:42 dodanie dokumentu
LX sesja Rady Miejskiej w Redzie - dnia 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2023-02-16 09:49:23 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3686- ograniczona widzialność, do godzin południowych16.02.2023 r. Dorota Kobiella 2023-02-16 09:09:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy - Pracownika Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie Maciej Lewandowski 2023-02-15 14:32:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2023-02-15 12:16:29 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Lewandowski 2023-02-15 12:15:10 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 40.FN.2021 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rocznej użyczonych (obcych) składników majątkowych zakupionych przez MSWiA w ramach projektu "pl.ID - Polska ID karta" będących na stanie Urzędu Miasta w Redzie. Maciej Lewandowski 2023-02-15 09:11:01 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 40.FN.2021 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej rocznej użyczonych (obcych) składników majątkowych zakupionych przez MSWiA w ramach projektu "pl.ID - Polska ID karta" będących na stanie Urzędu Miasta w Redzie. Maciej Lewandowski 2023-02-15 09:10:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR FN.91.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. Maciej Lewandowski 2023-02-15 08:59:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.29.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 grudnia 2022 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce, instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz innych potrzeb związanych z przetwarzaniem informacji w Urzędzie Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-15 08:56:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR. 25.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń w Urzędzie Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-15 08:55:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR. 25.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń w Urzędzie Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-15 08:55:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OR. 25.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń w Urzędzie Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-15 08:54:12 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR OR. 25.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz powierzeń w Urzędzie Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-15 08:53:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR FN.71.1.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 29 września 2022 r. o zmianie Zarządzenia nr 44.FN.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i planu kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2023-02-14 21:07:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR FN.71.1.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 29 września 2022 r. o zmianie Zarządzenia nr 44.FN.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i planu kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2023-02-14 21:05:59 usunięcie dokumentu
Zarządzenie NR FN.71.1.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 29 września 2022 r. o zmianie Zarządzenia nr 44.FN.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i planu kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta w Redzie Maciej Lewandowski 2023-02-14 15:55:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR FN.71.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 29 września 2022 r. o zmianie Zarządzenia nr FN.24.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta w Redzie. Maciej Lewandowski 2023-02-14 15:50:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.38.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 listopada 2019 r. o zmianie Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr 44.FN.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i planu kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-14 15:36:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KG.4.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 października 2022 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, określenia trybu jej pracy i sposobu likwidacji składników majątkowych Urzędu Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-14 15:34:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.3.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-14 15:32:55 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.3.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-14 15:32:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.2.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Redzie. Krzysztof Lubner 2023-02-14 15:32:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR GN.3.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w najem, na okres do 3 lat. Maciej Lewandowski 2023-02-14 14:49:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej Maciej Lewandowski 2023-02-14 14:46:28 dodanie dokumentu
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 r Maciej Lewandowski 2023-02-14 14:34:55 edycja dokumentu
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 lutego 2023 r Maciej Lewandowski 2023-02-14 14:34:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OK.7.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2023 roku w sferach: ochrony i promocji zdrowia; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Maciej Lewandowski 2023-02-13 15:19:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.8.1.2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-13 13:26:12 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie - uchwała Nr LVII/549/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2023-02-13 12:57:59 dodanie dokumentu
Plany audytu wewnętrznego i protokoły (zakładka menu) Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-13 10:03:41 edycja pozycji menu
Plany audytu wewnętrznego (zakładka menu) Krzysztof Lubner 2023-02-13 07:41:33 edycja pozycji menu
Zarządzenie nr FN.13.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:52:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr FN.13.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:51:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.12.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 stycznia 2023 r. zmianie Zarządzenia nr FN.11.2023 z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:51:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.11.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:50:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.10.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia w 2023 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku zwanego dalej "Funduszem Pomocy" na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:50:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.9.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:49:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.8.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wpłat i wypłat DODATKÓW ENERGETYCZNYCH Krzysztof Lubner 2023-02-10 14:49:25 dodanie dokumentu