Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja pokontrolna nr 37/P/1/21/I z kontroli realizacji projektu Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi 2022-02-21 08:09:07
dokument Protokół kontroli nr SLU 210/2020 przeprowadzonej na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska. 2021-01-18 14:51:41
dokument Protokół nr ZK.5553.6.2019 z kontroli z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Redzie w dniu 11 lipca 2019 roku 2020-07-03 12:38:59
dokument Protokół kontroli do zawiadomienia o wszczęciu kontroli nr GD.3.452.IV-371.2018 przeprowadzonej w dniu 6.02.2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku 2020-07-03 12:37:44
dokument Wystąpienie pokontrolne - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Redzie 2020-05-20 14:08:46
dokument Wystąpienie pokontrolne w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie. 2020-01-28 12:24:18
dokument Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2018 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. 2019-09-10 11:23:36
dokument Wystąpienie pokontrolne dotyczące sprawdzenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z umowy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. 2019-06-05 13:09:37
dokument Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Reda w zakresie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi 2018-11-05 10:46:45
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Inspekcję Pracy w Urzędzie Miasta Redy. 2018-06-14 14:46:34
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli prowadzenia stałego rejestru wyborców w Urzędzie Miasta Redy 2018-05-02 13:31:14
dokument Protokół z kontroli realizacji zapisów umowy nr 9/2016 o sparcie zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej oraz umowy nr 10/2016 w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawartych w dniu 7 marca 2016 roku w Redzie 2018-02-09 10:40:08
dokument Protokół z kontroli realizacji zapisów umowy nr 11/2016 o wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zawartej w dniu 8 marca 2016 roku w Redzie pomiędzy Gminą Miasto Reda, a Stowrzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Pomocna Dłoń" z siedzibą w Redzie 2018-02-09 10:32:03
dokument Protokół z kontroli realizacji zapisów umowy nr 4/2016 o wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wielku emerytalnym pt. Redzkie spotkania seniorów realizowaniej przez fundację Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność zawartej w dniu 3 marca 2016 roku w Redzie 2018-02-09 10:18:49
dokument Protokół z kontroli realizacji zapisów umowy Nr 16/2016 o wsparcie zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pt. Uniwersytet trzeciego wieku realizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki zawartej w dniu 9 marca 2016 roku w Redzie 2018-02-09 10:13:54
dokument Protokół kontroli ZUS z dnia 8 września 2017 r. 2017-10-10 15:00:50
dokument Protokół z kontroli zgodności z prawem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Reda do placówek szkolno-wychowawczych w 2015 r." 2017-05-10 10:35:09
dokument Protokół z kontroli zgodności z prawem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Reda do placówek szkolno-wychowawczych w 2016 r." 2017-05-10 10:31:38
dokument Wystąpienie pokontrolne NIK z 27 marca 2017r. 2017-04-03 14:57:31
dokument Wystąpienie pokontrolne RIO z dnia 30 października 2015 r. 2016-05-04 15:00:43
dokument Kontrola archiwum zakładowego z dnia 30 października 2015 r. 2016-05-04 14:59:17
dokument Wystapienie pokontrolne Pomorski Urzad Wojewódzki z dnia 29 października 2015 r. 2016-05-04 14:58:12
dokument Protokół z kontroli w Urzędzie Miasta Reda z dnia 9 lipca 2015 r. 2016-05-04 14:57:11
dokument Wystąpienie pokontrolne Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z dnia 21 maja 2015 r. 2016-05-04 14:56:32
dokument Wyniki kontroli ex-post Rozwoj cyfrowy Gminy Reda z dnia 19 maja 2015 r. 2016-05-04 14:55:03
dokument Odpowiedz na pismo PEWIK z dnia 13 kwietnia 2015 r. 2016-05-04 14:53:44
dokument Protokół ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej z dnia 27 marca 2015 r. 2016-05-04 14:51:45
dokument Wystąpienie pokontrolne z kontroli zwykłej MOPS przeprowadzonej w dniach 12-13 marca 2015 r. 2016-05-04 14:48:10
dokument Decyzja Nr 41/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 2016-05-04 14:45:10
dokument Protokół kontroli RIO z dnia 30 października 2015 r., wystąpienia pokontrolne z dnia 23 grudnia 2015 r., odpowiedż na wnioski pokontrolne z dnia 2 marca 2016 r. 2016-03-23 11:10:01
dokument Wystąpienie pokontrolne dot. Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 30 lipca 2014 r. 2016-03-09 14:20:32
dokument Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 listopada 2015 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budzetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach, prawidłowość oraz wykorzystania środków z Funduszu Pracy na kształcenie zawodowe młodocianych - podpisany 2015-11-23 13:57:01
dokument Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 października 2015 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budzetu państwa W 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach, prawidłowość oraz wykorzystania środkőw z Funduszu Pracy na kształcenie zawodowe młodocianych 2015-11-19 10:03:24
dokument Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Redzie 2015-11-19 09:56:10
dokument Protokół Nr ZK.5551.4.1.2015 z kontroli z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Reda w dniu 9 lipca 2015r. 2015-11-19 09:55:38
dokument Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 czerwca 2014 r. 2015-05-14 13:32:33
dokument Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 25 lipca 2013 2015-05-14 13:30:54
dokument Protokół kontroli ZUS z dnia 24 czerwca 2013 r. 2015-05-14 13:29:38
dokument Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 16 lipca 2012 r 2015-05-14 13:28:30
dokument Wystapienie pokontrolne RIO z dnia 5 lipca 2011 r. 2015-05-14 13:27:19
dokument Protokół kontroli RIO z dnia 13 maja 2011 r 2015-05-14 13:26:09
dokument Protokół pokontrolny RIO 2007 rok 2015-05-14 13:17:03