Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr OK.27.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2014 rok 2016-07-15 13:32:13
dokument Zarządzenie Nr OK.26.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-07-15 13:39:28
dokument Zarządzenie Nr OK.25.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2014 rok. 2015-09-07 11:42:45
dokument Zarządzenie Nr OK.24.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 października 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2016-07-15 13:44:31
dokument Zarządzenie Nr OK.23.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2016-07-15 13:50:11
dokument Zarządzenie Nr OK.22.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda. 2016-07-15 13:56:06
dokument Zarządzenie Nr OK.21.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014. 2016-07-15 14:03:10
dokument Zarządzenie Nr OK.20.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie Panu Mirosławowi Rożyńskiemu. 2016-07-15 14:05:50
dokument Zarządzenie Nr OK.19.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-07-15 14:08:35
dokument Zarządzenie Nr OK.18.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 1 w Redzie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-07-15 14:11:26
dokument Zarządzenie Nr OK.17.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2014 rok 2016-07-15 14:14:04
dokument Zarządzenie Nr OK.16.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z środków budżetu miasta w trybie małych zleceń na 2014 rok 2016-07-15 14:16:44
dokument Zarządzenie Nr Ok.15.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2014 rok 2016-07-15 14:19:04
dokument Zarządzenie Nr OK.14.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ze środków funduszu przeciwalkoholowego w trybie małych zleceń na 2014 rok 2016-07-15 14:21:56
dokument Zarządzenie Nr OK.13.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Redzie ul. Gniewowska 33. 2016-07-15 14:24:51
dokument Zarządzenie Nr OK.12.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie ul. Gniewowska 33. 2016-07-15 14:26:56
dokument Zarządzenie Nr OK.11.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Redy za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. 2016-07-15 14:30:24
dokument Zarządzenie Nr OK.10.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku w zakresie profilaktyki i roziązywania problemów alkoholowych 2016-07-15 14:32:58
dokument Zarządzenie Nr OK.9.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2016-07-15 14:35:45
dokument Zarządzenie Nr OK.8.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznastwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym. 2016-07-15 14:39:37
dokument Zarządzenie Nr Ok.7.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy Nr OK.6.2014 z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznastwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym. 2016-07-15 15:17:46
dokument Zarządzenie Nr OK.6.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2014 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznastwa i wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym. 2016-07-18 12:23:45
dokument Zarządzenie Nr OK.5.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. 2016-07-18 12:26:09
dokument Zarządzenie Nr OK.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole i do publicznej szkoły. 2016-07-18 12:28:38
dokument Zarządzenie Nr OK.3.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód. 2016-07-18 12:32:08
dokument Zarządzenie Nr OK.2.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014. 2016-07-18 12:42:09
dokument Zarządzenie Nr OK.1.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. 2016-07-18 13:46:38