Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr OK.25.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą

      

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 7 ust.1 pkt 1, oraz art. 48b ust. 1 i ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz.U.2019 r., poz.1373 z  późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu, przyjętego uchwałą nr XXX/299/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 – 2021”, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Redzie nr: XXXVI/326/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., XXXIX/348/2009 z dnia 30 września 2009 r., XLVI/398/2010 z dnia 2 marca 2010 r., XXXVIII/404/2013 z dnia 18 września 2013 r., XXXVI/373/2017 z dnia 25 października 2017 r., XIX/192/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
 2. Jednolity tekst programu o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

                                                          

§ 2

Powołuję komisję konkursową do przygotowania i przeprowadzenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora programu, o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszego zarządzenia, w tym do dokonania oceny czy Usługodawcy spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

 1. Łukasz Kamiński        - Przewodniczący komisji
 2. Hanna Janiak               - Członek komisji
 3. Piotr Grzymkowski     - Członek komisji
 4. Lidia Welusz               - Członek komisji

 

§ 3

 1. Do zadań komisji należy:
 1. Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.
 2. Dokonanie oceny, czy świadczeniodawcy spełniają wymagane warunki.
 3. Dokonanie oceny ważnych ofert i przedstawienia Burmistrzowi wyboru oferty najkorzystniejszej.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych zastrzeżeń, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez komisję w prowadzonym postępowaniu.
 1. Komisja konkursowa pracować będzie w oparciu o regulamin pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 4

 1. Ustala się treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert określone w załączniku nr 4 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 5

 1. Realizacja programu, o którym mowa w § 1 będzie finansowana ze środków budżetu  Gminy Miasta Redy.
 2. Przewidywana liczba dziewcząt uprawnionych do objęcia programem:
 1. w 2020 roku: 142 dziewczęta,
 2. w 2021 roku: 190 dziewcząt.

 

§ 6

Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie oraz stronie internetowych www.reda.pl i www.bip.reda.pl, na co najmniej 15 dni przed ostatecznym terminem składania ofert.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 8

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy Nr OK.10.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załacznik nr 4 do Zarządzenia nr OK.25.2020 z dn. 10.08.2020 r.doc (DOC, 188.00Kb) 2020-08-10 14:43:37 192 razy
2 Zarzadzenie nr OK.25.2020.pdf (PDF, 1.74Mb) 2020-08-10 14:43:21 223 razy
3 Zarządzenie nr OK.25.2020 z dn 10 sierpnia 2020 r.docx (DOCX, 18.37Kb) 2020-08-10 14:43:21 197 razy
4 Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr OK.25.2020 z dn. 10.08.2020 r.docx (DOCX, 17.51Kb) 2020-08-10 14:43:21 193 razy
5 Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr OK.25.2020 z dn. 10.08.2020 r.docx (DOCX, 16.81Kb) 2020-08-10 14:43:21 189 razy
6 Załacznik nr 3 do Zarządzenia nr OK.25.2020 z dn. 10.08.2020 r.docx (DOCX, 18.74Kb) 2020-08-10 14:43:21 197 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 10-08-2020 14:43:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 10-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 10-08-2020 14:43:37