Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w okresie od lutego 2021 do stycznia 2023 r. Postępowanie 21.ZF.PN.U.2020 2021-02-23 08:43:54 Minął termin składania ofert
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Reda. Postępowanie nr 23.ZF.PN.U.2020 2020-12-30 07:58:49 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1.550.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego (gminy) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 Postępowanie 14.ZF.PN.U.2020 2020-12-02 14:25:32 Minął termin składania ofert
Przesył sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu miejskiego i obsługa 2 Centrów Dowodzenia Wizyjnego w 2021 roku w Redzie. Przetarg 13.ZF.PN.U.2020 2021-01-07 14:56:04 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Reda do placówek oświatowych w 2021 r. Postępowanie 12.ZF.PN.U.2020 2020-12-29 08:47:16 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.500.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu. Postępowanie 7.ZF.PN.U.2020 2020-09-01 13:50:07 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.500.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu. Postępowanie 5.ZF.PN.U.2020 2020-05-11 13:37:00 Minął termin składania ofert
Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie: Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Część 2: Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Postępowanie 24.ZF.PN.D.2019 2020-05-27 11:53:50 Minął termin składania ofert
Przesył sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu miejskiego i obsługa 2 Centrów Dowodzenia Wizyjnego w 2020 roku w Redzie. Przetarg 23.ZF.PN.U.2019 2019-12-30 13:10:56 Minął termin składania ofert
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w 2020 r. 2020-01-03 20:09:27 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w okresie września do 31 grudnia 2019 r. Przetarg 17.ZF.PN.U.2019 2019-09-17 08:31:36 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych w miejskich przedszkolach: Część 1. Przedszkole nr 1 w Redzie przy ul. Gniewowskiej 4 Część 2. Przedszkole nr 2 w Redzie przy ul. Łąkowej 27 Postępowanie 9.ZF.PN.D.2019 2019-08-20 11:11:26 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Reda do placówek oświatowych w okresie od 02.09.2019 do 31.12.2019r. 2019-07-11 11:04:46 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu biurowego do Urzędu Miasta w Redzie: Cz. 1. Dostawa laptopa i komputerów z oprogramowaniem, monitorów, skanera i pozostałego sprzętu komputerowego. Cz. 2. Dostawa niszczarek. Postępowanie 6.ZF.PN.D.2019 2019-06-25 08:53:56 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia do Przedszkola nr 1 i do Przedszkola nr 2 w Redzie Postępowanie 5.ZF.PN.D.2019 2019-04-12 12:01:46 Minął termin składania ofert
Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2021 2019-03-01 10:06:12 Minął termin składania ofert
Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2020 Postępowanie 1.ZF.PN.U.2019 2019-01-29 09:04:04 Minął termin składania ofert
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. 2019-01-09 14:02:57 Minął termin składania ofert
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 1 i do Przedszkola nr 2 w Redzie 2019-02-04 10:51:20 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gniewowskiej 33. Postępowanie 27.ZF.PN.U.2018 2018-12-03 09:35:58 Minął termin składania ofert
Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji:Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy oraz przebudowa i budowa sieci wod. ? kan. od DN50 do DN200. Postępowanie 26.ZF.PN.U.2018 2018-12-05 14:17:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Część 1. Rozbudowy i przebudowy budynku szkoły SP2 przy ul. Zawadzkiego w Redzie. Część 2. Etap I Budowa ul. Polnej w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 176/12 2018-07-10 13:31:27 Minął termin składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach projektu ?Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość? współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 2018-08-23 08:35:58 Minął termin składania ofert
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek oświatowych w 2018 r. 2018-01-02 11:08:10 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. ) w szczególności osobom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy. 2017-12-29 14:39:22 Minął termin składania ofert
Dostawa książek na zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla szkół podstawowych realizowane w ramach projektu ?Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość? współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 CZĘŚĆ I ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 2 CZĘŚĆ II ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 3 CZĘŚĆ III ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 4 CZĘŚĆ IV ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 5 CZĘŚĆ V ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 6 2017-12-27 10:19:42 Minął termin składania ofert
Dostawa książek na zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla szkół podstawowych realizowane w ramach projektu ?Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość? współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 CZĘŚĆ I ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 2 CZĘŚĆ II ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 3 CZĘŚĆ III ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 4 CZĘŚĆ IV ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 5 CZĘŚĆ V ? dostawa książek do Szkoły Podstawowej nr 6 2017-11-20 13:02:50 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 6.000.000,00 PLN z terminem wypłaty do 31 grudnia 2017 roku. 2017-12-14 14:45:53 Minął termin składania ofert
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad realizacją inwestycji ? Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miasto Reda?. 2017-12-04 09:28:45 Minął termin składania ofert
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Reda oraz jej jednostek organizacyjnych od 1.01.2018r. do 31.12.2021r.oraz zaciągnięcie przez Gminę Miasto Reda kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021.Postępowanie 22.ZF.PN.U.2017 2017-12-04 12:26:29 Minął termin składania ofert
Dostawa serwera z oprogramowaniem i licencjami komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz drukarki wielofunkcyjnej 2017-08-30 13:39:21 Minął termin składania ofert
Dostawa sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerami. 2017-08-08 08:08:17 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu. 2019-10-01 13:49:12 Minął termin składania ofert
Dostawa sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych, serwera z oprogramowaniem i drukarek oraz komputerów stacjonarnych i przenośnych 2017-07-10 12:46:24 Minął termin składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych: CZĘŚĆ I - dostawa książek na zajęcia z języka angielskiego CZĘŚĆ II - dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego CZĘŚĆ III - dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu ?Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość? współfinansowanego z EFS w ramach PRO WP 2014-2020. 2017-07-10 13:46:16 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi Przebudowa ulicy Podleśnej w miejscowości Reda (Etap I) polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji deszczowej bez zbiornika retencyjnego. 2017-06-02 09:54:00 Minął termin składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych CZĘŚĆ I - dostawa książek na zajęcia z języka angielskiego CZĘŚĆ II - dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego CZĘŚĆ III - dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu ?Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość? współfinansowanego z EFS w ramach PRO WP 2014-2020. 2017-07-10 14:45:10 Minął termin składania ofert
Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy 2016-12-29 14:45:45 Minął termin składania ofert
Przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) - w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy. 2016-12-28 08:39:34 Minął termin składania ofert
Reda: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą pzp lub ustawą, na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Redzie. Nr sprawy ZP/1/OSP/2016 2016-07-27 17:09:50 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przenoski kajakowej w Redzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2016-08-29 14:35:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy. 2016-07-05 12:26:45 Minął termin składania ofert
Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie. Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie. 2016-09-27 08:53:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy. 2016-05-16 15:01:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla Część 1 Dziewięciu budynków komunalnych, Część 2 Dwóch przedszkoli na terenie miasta Redy. 2016-05-19 13:16:49 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-03-01 13:20:29 Minął termin składania ofert
Najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m2 oraz sauny o powierzchni 16,66 m2 położonych w Redzie przy ulicy Łakowej 59 2016-02-11 09:22:03 Minął termin składania ofert
Reda: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) - w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy 2015-12-15 10:47:03 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek szkolno-wychowawczych w 2016 roku 2015-12-23 12:39:57 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zadanie 1: budowy dróg gminnych Polnej i Karłowicza w Redzie. Zadanie 2: przebudowy ul. Obwodowej na odcinku od mostu na kanale Łyskim do ul. Gdańskiej w Redzie. 2015-05-07 13:14:30 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Redy do placówek szkolno-wychowawczych w 2015 roku 2015-01-16 15:23:58 Minął termin składania ofert