Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa 2 przystani kajakowych na rzece Redzie oraz budowa wiaty w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie. Postępowanie 22.ZF.PN.RB.2020 2021-04-26 12:44:06 Minął termin składania ofert
Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda w roku 2021 polegający na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych Postępowanie 20.ZF.PN.RB.2020 2021-02-23 09:04:35 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych w Redzie w roku 2021. Postępowanie 18.ZF.PN.RB.2020 2021-01-28 13:40:12 Minął termin składania ofert
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki w części istniejącej. Postępowanie 11.ZF.PN.RB.2020 2021-03-31 14:31:57 Minął termin składania ofert
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Trzcinowej od wylotu do rzeki Redy do skrzyżowania z ulicą Polną. Postępowanie 10.ZF.PN.RB.2020 2020-10-01 15:06:42 Minął termin składania ofert
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki części istniejącej. Postępowanie 8.ZF.PN.RB.2020 2020-08-27 10:05:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa i remont skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z drogą gminną - ulicą Łąkową w Redzie. Postępowanie 6.ZF.PN.RB.2020 2020-07-03 11:03:04 Minął termin składania ofert
Budowa 2 przystani kajakowych na rzece Redzie oraz budowa małej architektury kajakowej w Miejskim Parku Rodzinnym w Redzie. Postępowanie 2.ZF.PN.RB.2020. 2020-06-02 11:24:57 Minął termin składania ofert
Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda w roku 2020. Część 1: Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami IOMB. Część 2: Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda polegające na układaniu kostki betonowej na terenach gminnych. Postępowanie 3.ZF.PN.RB.2020 2020-04-22 09:57:49 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w Redzie w roku 2020. Postępowanie 21.ZF.PN.RB.2019 2020-01-09 13:06:43 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Karłowicza i ul. Polnej - Etap III w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej średniego ciśnienia, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 156/10. Postępowanie 20.ZF.PN.RB.2019 2019-12-19 15:36:39 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w Redzie w 2019 r., Postępowanie 18.ZF.PN.RB.2019 2019-10-17 11:43:59 Minął termin składania ofert
Podwórko Betlejem - rozbudowa i poprawa bezpieczeństwa strefy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Betlejem (Budżet Obywatelski projekt nr 5). Postępowanie 14.ZF.PN.RB.2019 2019-09-16 15:13:36 Minął termin składania ofert
Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie o windę dla osób niepełnosprawnych. Postępowanie 16.ZF.PN.RB.2019 2019-09-05 15:07:08 Minął termin składania ofert
Etap II Budowa ul. Polnej w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 176/11 do działki nr 1390/1. Postępowanie 15.ZF.PN.RB.2019 2019-10-02 14:57:57 Minął termin składania ofert
Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji przy ul. Łąkowej w Redzie w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Utworzenie i wyposażenie placówki ?Senior +? Postępowanie 12.ZF.PN.RB.2019 2019-08-13 10:54:43 Minął termin składania ofert
Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie o windę dla osób niepełnosprawnych. Postępowanie 10.ZF.PN.RB.2019 2019-08-02 14:12:57 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń w budynkach miejskich przedszkoli: Część 1. Przedszkole nr 1 w Redzie przy ul. Gniewowskiej 4 Część 2. Przedszkole nr 2 w Redzie przy ul. Łąkowej 27 Postępowanie 8.ZF.PN.RB.2019 2019-07-16 09:01:01 Minął termin składania ofert
Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda w roku 2019. 2019-04-04 12:23:00 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych w Redzie, w roku 2019. 2019-01-10 10:36:41 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Postępowanie 22.ZF.PN.RB.2018 2018-10-31 15:10:56 Minął termin składania ofert
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy. oraz przebudowa i budowa sieci wod. ? kan. od DN50 do DN200. 2019-12-09 11:08:00 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rekowskiej w Redzie od istniejącej studni rewizyjnej na skrzyżowaniu ul. Podleśnej z ul. Rekowską, wzdłuż ul. Rekowskiej za skrzyżowanie z ul. Aleja Lipowa, do systemu skrzynek retencyjno ? rozsączających będący odbiornikiem wód deszczowych (dz. nr 93, 141 i 146 obr. 05). 2018-09-10 14:29:49 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Redy Część 1: Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem. Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w Dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej (Budżet Obywatelski ? projekt nr 15) Część 2: Psi Park Reda ? ul. Obwodowa. Część 3: Plac zabaw ? ul. Harcerska Etap I Postępowanie 18.ZF.PN.RB.2018 2018-08-17 12:33:06 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Redy: Część 1: Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem. Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej Część 2: Psi Park Reda ? ul. Obwodowa. 2018-07-31 12:38:44 Minął termin składania ofert
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Miasto Reda: Część 1: Siłownia zewnętrzna ze strefa relaksu na terenie szkoły podstawowej nr 6 przy ul. Gniewowskiej 33 w Redzie, działka nr 480/7. Część 2: Plac zabaw (etap II) i siłownia zewnętrzna ze strefą relaksu w Redzie przy ul. F. Ceynowy, dz. 673/3 obr.1 2018-08-08 14:14:43 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Redy: Część 1: Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem. Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej Część 2: Psi Park Reda ul. Obwodowa. Część 3: Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie. Postępowanie 13.ZF.PN.RB.2018 2018-07-24 15:35:42 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda. Część 1: Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie. Część 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie 2018-06-26 14:52:03 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Polnej ? Etap I w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 176/12 2018-08-08 08:10:23 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Kasztanowej polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej i budowie kanalizacji deszczowej. 2018-05-10 11:26:33 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda 2018-05-11 14:29:34 Minął termin składania ofert
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 etap II - boisko do piłki nożnej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem. 2018-06-13 09:17:19 Minął termin składania ofert
Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda Część 1: Budowa i przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Młyńska i Morska do ul. Gdańskiej ? Etap III Część 2: Przebudowa układu drogowego ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiśniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacjowej Hm 2+84,30 2018-03-23 13:22:23 Minął termin składania ofert
Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Część 1: Utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami IOMB. Część 2: Układanie kostki betonowej. Postępowanie 1.ZF.PN.RB.2018 2018-04-05 09:20:38 Minął termin składania ofert
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy oraz przebudowa i budowa sieci wod. ? kan. od DN40 do DN1200. 2018-02-08 13:42:46 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych w Redzie w roku 2018 2018-02-05 10:09:53 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie 2018-05-21 08:39:54 Minął termin składania ofert
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Podgórnej w Redzie 2018-01-19 08:44:19 Minął termin składania ofert
Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy 2018-02-08 14:06:39 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie Gminy Miasto Reda. Część 1: ?Fit Park w Piątce łączy pokolenia?. Budowa siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń poszczególnych części ciała na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 5 z otwartym wejściem dla mieszkańców (Budżet Obywatelski ? projekt nr 4). Część 2: ?Strefa Zieleni i Rekreacji ? miejsce wypoczynku dla rodzin i młodzieży? ? etap I. Stworzenie miejsca zieleni i rekreacji zlokalizowanego przy Osiedlu przy Młynie (Budżet Obywatelski ? projekt nr 16) 2017-11-23 12:20:56 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie Gminy Miasto Reda. Część 1: Budowa placu zabaw i rozbudowa boiska do koszykówki w dzielnicy Betlejem oraz wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej w ramach budżetu obywatelskiego ? projekt nr 15. Część 2: Przebudowa placu zabaw i budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 - etap I. 2017-11-07 13:16:30 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie Gminy Miasto Reda Część 1: Siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw - Budżet Obywatelski ? projekt nr 7 Część 2: Parking rowerowy - Budżet Obywatelski ? projekt nr 14 Postępowanie 13.ZF.PN.RB.2017. 2017-09-29 14:31:43 Minął termin składania ofert
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Podgórnej w Redzie 2017-09-05 14:24:56 Minął termin składania ofert
Bieżąca konserwacja dróg polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej. Część 1: droga powiatowa nr 1400G ? ul. Gniewowska.Część 2: drogi gminne 2017-09-18 09:50:01 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie 2017-08-18 10:25:01 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda z podziałem na części:Część 1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Remizy Strażackiej w Redzie oraz jego rozbudowa Część 2: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wodociągowej 68 w Redzie Część 3: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wodociągowej 70 w Redzie Część 4: Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie. 2019-03-11 11:40:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa ul. Obwodowej: budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Obwodowej na odcinku od ul. Łąkowej do ronda ul. Młyńskiej i Morskiej w Redzie ? Etap II 2017-04-28 13:01:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu. 2019-11-14 12:58:10 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2017. Część 1: Ulepszenie nawierzchni polegające na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych ulepszonych płytami IOMB. Część 2: Ulepszenie nawierzchni polegające na układaniu kostki betonowej na terenach gminnych. Część 3: Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych. Postępowanie nr 1.ZF.PN.RB.2017 2017-04-10 09:36:08 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Podleśnej w miejscowości Reda (Etap I) polegająca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji deszczowej bez zbiornika retencyjnego. 2017-05-31 11:00:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa Ul. Obwodowej : budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Obwodowej od kanału Łyskiego do ul. Łąkowej w Redzie - Etap I 2016-09-12 14:01:19 Minął termin składania ofert
Ulepszenie nawierzchni gruntowych na terenie miasta Redy polegających na: Część 1: Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych ulepszonych płytami JOMB , Część 2: Układanie kostki betonowej na terenach gminnych 2016-06-02 12:37:58 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowa ul. Wiśniowej ? Etap II 2016-04-21 13:35:29 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania drogowego w Redzie w roku 2016 2016-01-12 09:43:48 Minął termin składania ofert
Bieżąca konserwacja drogi powiatowej nr 1441G-Aleja Lipowa polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na długości 677 m i szerokości 5 m oraz naprawa poboczy 2015-10-20 12:37:36 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Redzie. 2015-10-09 14:35:46 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Redzie 2015-09-29 10:54:45 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na: Zadanie 1 : Przebudowa ul. Wiśniowej - Etap I Zadanie 2 : Bieżąca konserwacja drogi powiatowej nr 1441G-Aleja Lipowa 2015-10-20 12:16:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa i Rozbudowa budynku (łącznika G) Szkoły Podstawowej Nr 4 na dz. Nr 84/25 i 84/19 obręb 01 na ulicy Łąkowej 36/38 w Redzie 2015-10-23 11:18:50 Minął termin składania ofert
Rozbudowa budynku Urzędu Miasta w Redzie połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem przy ulicy Gdańskiej 33, działka nr 527/6 obręb 1. 2015-10-19 13:15:59 Minął termin składania ofert