Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UWAGA - Zmiany Programu Czyste Powietrze od 03.01.2023r. Joanna Frankowska 2023-01-24 10:20:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR OR.25.2022 Burmistrza Miasta redy z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu teleinformatycznego ASK-Z do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ?zastrzeżone? w Urzędzie Miasta w Redzie. Maciej Lewandowski 2023-01-23 12:13:21 edycja dokumentu
Zarządzenie NR OR.25.2022 Burmistrza Miasta redy z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu teleinformatycznego ASK-Z do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ?zastrzeżone? w Urzędzie Miasta w Redzie. Maciej Lewandowski 2023-01-23 12:12:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR OR.28.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Redzie. Maciej Lewandowski 2023-01-23 11:39:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.26.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 grudnia 2022 r. o zmianie Zarządzenia w sprawie sposobu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Reda Maciej Lewandowski 2023-01-20 13:48:20 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2023-01-20 08:50:25 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 24 stycznia 2023r. (wtorek) o godz. 15:30 Beata Lubińska 2023-01-20 08:49:28 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 24 stycznia 2023r. (wtorek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2023-01-20 08:48:24 dodanie dokumentu
LIX sesja Rady Miejskiej w Redzie - dnia 26 stycznia 2023r. (czwartek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2023-01-19 12:03:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Maciej Lewandowski 2023-01-18 14:54:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr GN.1.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat. Maciej Lewandowski 2023-01-18 14:51:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zespół zabudowy mieszkaniowej z częścią usługową, ul. Obwodowa/Bosmańska, Reda, działki ewidencyjne nr 850/1, 850/2, 851/8 obr. Reda 01" prowadzonego na wniosek firmy Granit S.A. Ewelina Gularska 2023-01-18 13:25:10 dodanie dokumentu
DODATEK ELEKTRYCZNY Joanna Frankowska 2023-01-17 15:32:29 edycja dokumentu
DODATEK ELEKTRYCZNY Joanna Frankowska 2023-01-17 15:30:53 usunięcie załacznika
DODATEK ELEKTRYCZNY Joanna Frankowska 2023-01-17 15:16:27 edycja dokumentu
DODATEK ELEKTRYCZNY Joanna Frankowska 2023-01-17 15:15:50 edycja dokumentu
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO ? WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. Maciej Lewandowski 2023-01-17 15:13:19 dodanie dokumentu
DODATEK ELEKTRYCZNY Joanna Frankowska 2023-01-17 15:06:08 usunięcie załacznika
DODATEK ELEKTRYCZNY Joanna Frankowska 2023-01-17 15:06:04 usunięcie załacznika
DODATEK ELEKTRYCZNY Joanna Frankowska 2023-01-17 15:05:52 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr OK.3.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda Maciej Lewandowski 2023-01-17 15:00:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR UA.1.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. Hanna Dziubek-Lechowska 2023-01-17 14:18:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR UA.1.2023 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kazimierskiej w Redzie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. Hanna Dziubek-Lechowska 2023-01-17 14:16:53 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3598- Sztorm/2, od godz. 06:30 dnia 16.01.2023 do godz. 11:00 dnia 16.01.2023 Dorota Kobiella 2023-01-16 08:07:33 dodanie dokumentu
Protokół nr LVI/2022 z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Redzie w dniu 29 listopada 2022 roku Beata Lubińska 2023-01-13 12:46:56 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 5 stycznia 2022r. (czwartek) o godz. 17:00 Beata Lubińska 2023-01-13 12:28:48 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 8 grudnia 2022r. (czwartek) o godz. 08:00 Beata Lubińska 2023-01-13 12:27:36 edycja dokumentu
Plan zamówień 2023 rok Justyna Wójcik 2023-01-13 11:14:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FD.1.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie Procedury windykacji należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy Miasta Reda Krzysztof Lubner 2023-01-13 10:33:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR ZF.1.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie?. Krzysztof Lubner 2023-01-13 10:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR GO.1.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportujące nieczystości ciekłe z terenu Gminy Miasto Reda. Krzysztof Lubner 2023-01-13 10:31:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FN.6.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: rocznego opracowania sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia i sprawozdań finansowych za 2022 rok Krzysztof Lubner 2023-01-13 08:26:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.5.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wpłat i wypłat DODATKÓW ENERGETYCZNYCH. Krzysztof Lubner 2023-01-13 08:26:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr FN.4.2023Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok. Krzysztof Lubner 2023-01-13 08:24:48 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3588/sztorm do 9 B, w dzień 12.01 i wieczorem 12.01 Beata Gacioch 2023-01-12 13:25:04 edycja dokumentu
Komunikat WCZKG.3588/sztorm do 9 B, w dzień 12.01 i wieczorem 12.01 Beata Gacioch 2023-01-12 13:23:08 dodanie dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2023 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:57:43 edycja dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2023 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:57:22 edycja dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2022 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:56:47 edycja dokumentu
Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Redzie i jednostkach organizacyjnych na rok 2022 Maciej Lewandowski 2023-01-11 14:55:47 edycja dokumentu