Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zapytanie ofertowe nr OR.ZO.3.2023 przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tabliczek w alfabecie Braille?a dla umowy nr 140/2023 o dofinansowanie wniosku ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III. 2023-11-14 14:05:18 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pętli indukcyjnej dla umowy nr 140/2023 o dofinansowanie wniosku ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III 2023-10-25 14:42:54 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tabliczek w alfabecie Braillea dla umowy nr 140/2023 o dofinansowanie wniosku ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III?. 2023-10-31 15:17:39 Minął termin składania ofert
Urząd Miasta Reda zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu płatnym parkingiem zlokalizowanym w Redzie przy ul. Gdańskiej 33- przy budynku Urzędu Miasta w Redzie - o łącznej powierzchni 808,10 m2 na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2023-07-28 14:07:52 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJACEJ KWOTY 130 000 PLN Niniejsze zamówienie nie jest objęte ustawą Pzp na podstawie art. 2. ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) na administrowanie i zorganizowanie infrastruktury związanej z systemem płatnych miejsc parkingowych na terenie wokół budynku Urzędu przy ulicy Gdańskiej 33 w Redzie 2023-06-30 15:15:43 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Redą i Kanałem Mrzezino 2021-12-30 11:43:31 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Redzie 2021-09-09 13:15:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Redy 2021-05-31 09:30:58 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe PPK dla pracowników Urzędu Miasta w Redzie i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Reda. 2021-02-22 14:57:54 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Redzie. 2021-02-23 11:48:46 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany decyzji na terenie Gminy Miasto Reda w roku 2020. 2020-09-07 11:40:29 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu szacunkowego 2020-06-18 11:14:38 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Redzie 2020-06-30 08:15:41 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dot. zakupu sprzętu komputerowego 2020-05-18 15:08:45 Minął termin składania ofert
Gmina Miasto Reda zaprasza do składania ofert na wykonanie ramki i podkładki pod tablice rejestracyjne z nadrukiem. 2020-02-07 13:33:49 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności archiwizacyjnych w Urzędzie Miasta w Redzie. 2020-01-23 12:06:38 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usług medycznych w zakresie medycyny pracy 2020-01-24 13:46:55 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności i świadczenia usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta w Redzie. 2020-01-24 14:35:34 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dot. najmu i serwisu kabin sanitarnych (toalet wc) 2019-11-21 15:14:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów stałych i płynnych w 2020 roku z obiektów administrowanych przez Urząd Miasta w Redzie 2019-11-21 15:06:31 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa prenumeraty prasy na rok 2020 dla Urzędu Miasta w Redzie. 2019-11-26 13:23:45 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - usługi Brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Reda 2020-01-23 13:58:16 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe OR.056.21.2019 r. Gmina Miasto Reda zaprasza do składania ofert na wykonanie kalendarzy z umieszczeniem logo. 2019-11-19 13:59:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe OR.2600.33.2019 na zakup i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia oraz niszczarki przy biurkowej do dokumentów na potrzeby biura Rady Miejskiej w Redzie 2019-11-05 11:34:33 Minął termin składania ofert
Zapytanie Ofertowe OR.056.20.2019. Gmina Miasto Reda zaprasza do składania ofert na wykonanie gadżetów promocyjnych z umieszczeniem logo. 2019-11-19 14:01:03 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe OR.2600.31.2019. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zapewnieniu transportu dla grupy około 28 osób : Wizyta w mieście partnerskim Łowicz. 2019-11-20 12:32:20 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe z dnia 28 października 2019 roku "opróżnianie koszy ulicznych przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów w okresie od 12 listopada 2019 do 31 grudnia 2020 roku". 2019-11-08 13:50:05 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na pobieranie próbek popiołów przeznaczonych do analizy i wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych 2019-11-04 15:25:35 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Redy 2019-11-12 13:13:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Reda na lata 2020 ? 2024 2019-08-16 12:30:19 Minął termin składania ofert
Catering podczas warsztatów w dniu 8 sierpnia 2019 r. 2019-08-02 14:09:22 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe IN.ZO.3.1.2019 - wykonanie, dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola nr 2 w Redzie 2019-04-05 13:48:35 Minął termin składania ofert
Wykonanie, dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola nr 2 "Przy Parku" w Redzie 2018-12-13 12:12:50 Minął termin składania ofert
ZAPROSZENIE do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługi prowadzenie Kółek języka angielskiego 2018-10-31 13:00:56 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi na prowadzenie kółek języka angielskiego w zakresie zajęć języka angielskiego 2018-10-30 07:40:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. ?Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energa, Działania 10.1. Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT- wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2018-08-21 15:01:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej, w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu wraz z dostawą sprzętu na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie. 2018-08-21 15:01:24 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej i dziecka oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie. 2018-01-12 15:10:24 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość 2018-02-08 11:52:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Redy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energa, Działania 10.1. Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna ? mechanizm ZIT- wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa nr: RPPM.10.01.01-22-0012/17-00). 2017-11-03 13:59:22 Minął termin składania ofert
1. Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu ?Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej. koordynacja zadań w Zespole Szkół nr 1(ZS1=Gimnazjum nr 1+Szkoła Podstawowa nr 4) 2017-09-19 08:26:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie konkursu ofert na wynajem dmuchanych urządzeń rozrywkowych podczas Dni Redy 2017 2017-04-26 11:56:00 Minął termin składania ofert
Miejski Dom Kultury w Redzie, zaprasza do składania ofert na: Zabezpieczenie medyczne, podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich miastu Reda, czyli Dni Redy w dniach 24-25 czerwca 2017 r. 2017-04-10 12:55:08 Minął termin składania ofert
Miejski Dom Kultury w Redzie, zaprasza do składania ofert na: Gastronomię, podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich miastu Reda, czyli Dni Redy w dniach 24-25 czerwca 2017 r. 2017-04-13 11:38:47 Minął termin składania ofert
Miejski Dom Kultury w Redzie, zaprasza do składania ofert na: Ochrona, podczas głównych obchodów 50-lecia nadania praw miejskich miastu Reda, czyli Dni Redy 2017 r. w dniach 24-25 czerwca 2017 r. 2017-04-10 12:58:47 Minął termin składania ofert
Miejski Dom Kultury w Redzie, zaprasza do składania ofert na: wynajem dmuchanych urządzeń rozrywkowych dla dzieci w postaci zjeżdżalni i innych atrakcji, podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich miastu Reda, czyli Dni Redy w dniach 24-25 czerwca 2017. 2017-04-10 13:00:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych: zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem, monitora i pozostałych części 2016-02-03 15:47:15 Minął termin składania ofert
Ochrona, podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Redzie 04 lipca 2015 r. 2015-05-05 12:56:31 Minął termin składania ofert
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE, podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Redzie 04 lipca 2015 r. 2015-04-30 13:45:12 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie strefy gastronomicznej, podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Redzie 04 lipca 2015 r. 2015-04-30 13:43:46 Minął termin składania ofert
Wynajem dmuchanych urządzeń rozrywkowych dla dzieci w postaci zjeżdżalni i innych atrakcji, podczas dwóch wydarzeń z kalendarza imprez miasta. 2015-04-30 13:39:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie gadżetów reklamowych Światowego Zjazdu Kaszubów w Redzie 04 lipca 2015 r. 2015-04-30 13:44:34 Minął termin składania ofert