Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Podsumowanie sprawozdawczości za rok 2021, 2022 z realizacji zadań wynikających z programów ochrony powietrza dla województwa pomorskiego Joanna Frankowska 2023-02-21 09:50:34 edycja dokumentu
Komunikat WCZKG 3718; Sztorm/2, od godz. 09:00 dnia 21.02.2023 do godz. 13:00 dnia 21.02.2023. Beata Gacioch 2023-02-21 09:33:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr ZK/1/2023Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 stycznia 2023 r. o zmianie zarządzenia Nr ZK/2/2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie powołania Zespołu do spraw jakości powietrza na obszarze Gminy Miasto Reda Krzysztof Lubner 2023-02-20 14:48:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OR.26.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miasta w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-20 11:06:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr OR.24.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Redzie Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-20 11:06:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.25.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-20 11:04:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.25.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-20 11:04:35 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.25.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-20 11:04:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr OR.26.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miasta w Redzie. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-20 10:57:21 usunięcie załacznika
Komunikat WCZKG 3711, Silny sztorm/3 od godz. 07:00 dnia 20.02.2023 do godz. 20:00 dnia 20.02.2023 Beata Gacioch 2023-02-20 07:48:05 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31 Sztorm o sile huraganu/3 Beata Gacioch 2023-02-17 15:23:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr OR.1.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ewidencji tytułów prawnych do dysponowania gruntami stanowiącymi własność Gminy Miasta Redy na cele budowlane. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-17 14:48:54 dodanie dokumentu
23 lutego 2023 roku od godziny 13:30 do 20:30 - rozpoczęcie przy budynku PCPR w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, przez Redę drogą krajową nr 6, zakończenie w Rumi, ul. Ślusarska 4 (przy budynku MOPS-u) Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-17 14:29:04 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3689- Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 35 wydanego dnia 17.02.2023 o godz. 06:30 Silny wiatr w strefie brzegowej/1 Beata Gacioch 2023-02-17 13:01:40 dodanie dokumentu
IMGW PIB- ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 39 - Silny wiatr/3, od godz. 18:00 dnia 17.02.2023 do godz. 12:00 dnia 18.02.2023 Dorota Kobiella 2023-02-17 08:12:54 dodanie dokumentu
Komunikat WCZKG.3687- WIATR/3, od godz. 18:00 w dniu 17.02 do godz. 12:00 w dniu 18.02.2023 Dorota Kobiella 2023-02-17 08:01:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.46.1.2021 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 22 listopada 2021 r. o zmianie Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr FN.12.2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta w Redzie w celu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 14:22:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.36.1.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 14:14:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.15.1.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 14:10:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.77.1.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 27 października 2022 r. o zmianie Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr FN.70.2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w celu realizacji finansowej zadania zleconego z zakresu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19o dodatku węglowym, a także dla wypłat i obsługi uregulowanych odrębnymi ustawami szczególnymi tzw.: dodatków energetycznych i innych zadań wskazywanych w art.65 ust.5 ustawy o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 14:08:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.70.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w celu realizacji finansowej zadania zleconego z zakresu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata i obsługa dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 14:06:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.12.2021 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta w Redzie w celu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 13:59:12 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie - uchwała Nr LVII/549/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie Hanna Dziubek-Lechowska 2023-02-16 13:54:19 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.19.1.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 13:04:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.9.1.2022 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 12:47:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.36.2021 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy ? Partnerstwo Gminy Kosakowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 3. Edukacja Działanie 3.2 Edukacja ogólna. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 12:37:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.14.1.2020 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu "Zdalna Szkoła" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetu na lata 2014 ? 2020 Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 12:32:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.18.1.2020 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu grantowego "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach?. Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 12:30:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.39.2019 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w Redzie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Meandry Północy, Rzeka Reda ? Gmina Miasto Reda" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 12:25:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR FN.54.2019 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 31 grudnia 2019 r. o zmianie Zarządzenia nr FN.32.1.2018 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta w zakresie prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości przy realizacji projektu o dofinansowanie według umowy nr: RPPM.03.01.00-22-0032/18 pt.: "Przedszkolaki z perspektywą ? utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie." Patrycja Krauze-Maślankowska 2023-02-16 12:23:11 dodanie dokumentu
Posiedzenie dnia 21 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 16:00 Beata Lubińska 2023-02-16 11:37:50 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 21 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 16:00 Beata Lubińska 2023-02-16 11:37:37 usunięcie załacznika
Posiedzenie dnia 21 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 16:00 Beata Lubińska 2023-02-16 11:37:34 usunięcie załacznika
Posiedzenie dnia 21 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 15:30 Beata Lubińska 2023-02-16 11:37:21 edycja dokumentu
Posiedzenie dnia 21 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 15:30 Beata Lubińska 2023-02-16 11:37:04 usunięcie załacznika
Posiedzenie dnia 21 lutego 2023r. (wtorek) o godz. 15:30 Beata Lubińska 2023-02-16 11:37:00 usunięcie załacznika
LX sesja Rady Miejskiej w Redzie - dnia 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2023-02-16 11:36:43 edycja dokumentu
LX sesja Rady Miejskiej w Redzie - dnia 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2023-02-16 11:36:27 usunięcie załacznika
LX sesja Rady Miejskiej w Redzie - dnia 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 Beata Lubińska 2023-02-16 11:36:23 usunięcie załacznika
Plan kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Reda zobowiązanych do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych Maciej Lewandowski 2023-02-16 09:56:23 dodanie dokumentu